Skip to content

Simbolul AllatRa- puterea creatoare a lui Dumnezeu (With Love 1)

  • by
AllatRa

Simbolul AllatRa- puterea creatoare a lui Dumnezeu

Simbolul AllatRa

Mintea omului este o piatră de poticnire, chiar o întreagă stâncă în faţa Sufletului. Nu poate fi înconjurată şi nu o poţi sări. Iar să te caţări pe pietre ascuţite, să-ţi zgârii unghiile până când sângerează şi să cazi de pe lespezile alunecoase, de la dulceaţa minţii, să te ridici din nou, cu forţele spirituale reînnoite, şi să te târăşti din nou… nu e pentru oricine.

Viaţa e infinită! În ea nu este suferinţă, nu se uzează, pentru că este imposibil să uzezi Sufletul. Haina nu are Casă, există doar un dulap unde este păstrat pentru puţin timp. Numai Sufletul are o Casă adevărată! Şi Sufletul este cel care, tânjind după Eternitate, naşte acest sentiment de Acasă pe care omul îl caută întreaga viaţă.

Înțelepciunea și cunoașterea Adevărului

Înţelepciunea care a fost întotdeauna, este şi va fi, chiar şi atunci când amintirea călăuzelor sale umane va dispărea în pulberea veacurilor. Tocmai acea Înţelepciune, ca o sămânţă autentică, încolțește binele în om, ajutându-l să-şi elibereze mintea de făgaşul îngust al fricilor omeneşti şi de criptele strâmte şi întunecate ale amăgirilor, pentru a birui scoarța gândirii materiale şi a descoperi tărâmul nesfârşit al cunoaşterii Adevărului.

Ea ajută omul să se ridice deasupra sinelui pământesc şi să vadă lumea din perspectiva spirituală, fără prejudecăţi şi fără ochelarii materiei. Înţelepciunea înzestrează omul cu sinceritate şi cu aspirația spre scop, îl îmbogăţeşte cu înţelegere şi îi creşte responsabilitatea faţă de calitatea spirituală a vieţii sale.

Această Înţelepciune eternă, pentru o persoană spirituală, este ca apa vie pentru spicul de grâu copt, crescut dintr-o sămânţă bună. Îi permite unui om să realizeze rădăcina necazurilor omeneşti şi să-şi dezvolte viața spirituală. Oferă cheile principale pentru a înţelege realitatea complexă a omului şi a lumii şi serveşte ca sursă în crearea unor condiţii unice, pentru ca omul să formeze o societate creatoare Spirituală în această lume crudă a rațiunii materiale Animalice.

Înţelepciunea eternă permite omului să se transforme spiritual şi să cunoască esenţa ascunsă a evenimentelor din trecut şi viitor. Această Înţelepciune este anume principiul creator născut de El, deschizând pentru fiecare persoană care a acceptat Înţelepciunea o cale spre Eternitatea Lui.

Întreaga experienţă spirituală se găseşte dincolo de hotarele minţii…

Omul este dual prin natura sa. Mintea umană poate cu uşurinţă să treacă de la o extremă la alta, creând astfel haos şi instabilitate. Exteriorul este doar o reflexie a interiorului.

Când omul evoluează spiritual…

Sentimentele profunde reprezintă exact limbajul special, care este diferit de cel uman. Când persoana îşi biruie pornirile primare, lucrează asupra sa în fiecare zi, se dezvoltă şi se transformă spiritual ca fiinţă umană, devine o persoană iluminată. Când omul evoluează spiritual, se confruntă cu întrebări ale minţii. Experienţa în practicile spirituale îl face să fie conştient de limitele creierului său material sub aspectul percepţiei şi de faptul că ține de corp, iar corpul este perisabil şi finit.

Cât despre Sufletul care sălăşluieşte înăuntrul său, acesta este invizibil, dar etern. Omul înţelege că este imposibil să exprime în mod clar experienţa simțirii în cuvintele minţii. Până la urmă, practicile spirituale sunt doar instrumente care îl ajută să descopere, să cunoască şi să dezvolte cele mai profunde sentimente ale omului, prin care are loc comunicarea lui cu Supremii de Dincolo, în limbajul lor – limbajul sentimentelor profunde. De aceea, divinul nu poate fi exprimat în cuvinte în mod direct, de vreme ce orice gând va fi doar o alegorie.

Pentru că divinul este un limbaj diferit, care nu vine din minte, ci din sentimentele profunde, pe care îl înțelege Sufletul oricărei persoane. Acesta este limbajul cu adevărat universal al Sufletelor umane. Şi este exact limbajul Adevărului.

Este dificil să redai în cuvinte conținutul experienţei spirituale personale, deoarece este experienţa cunoaşterii unei lumi complet diferite, diferită de lumea materială. Cu alte cuvinte, tot ce spui va fi perceput de către gândirea materială prin prisma experienţei acestei lumi, şi, ca urmare, va fi ori înţeles greşit sau perceput distorsionat.

Pentru că limitele Realităţii sunt revelate doar celui al cărui Ochi o observă.

Rezultatul alegerii este ca apa, care ia forma unui vas sau a altuia.

Viața umană este ca o clipă, e adevărat. Dar omul este mult mai mult decât doar un corp. De aceea, multe cunoștințe erau date oamenilor inițial, înainte de toate, cu privire la fenomenele invizibile ochiului uman. Ca urmare, din cele mai vechi timpuri, oamenii au știut despre structura lumii, a Universului, și despre multidimensionalitatea omului, esența și menirea acestuia.

„Universul este atât de vast, încât nu poate încăpea în conștientul uman. Dar nu există niciun loc în Univers, unde să poți insera chiar și cel mai subțire ac medical, fără ca vârful său să nu se sprijine sau să nu atingă ceva”.

Simbolul „AllatRa”

Reprezentarea sa originală este un cerc gol, mărginit dedesubt de un crescent cu coarnele orientate în sus. Este unul dintre 18 cele mai vechi semne lucrătoare originale. Numele acestui semn, „AllatRa”, vorbește despre calitatea puterii sale. Ideea este că, în zorii umanității, datorită Cunoștințelor primordiale, oamenii știau despre Unicul (Cel Care a creat totul), indicând manifestările Acestuia prin sunetul Ra.

Puterea creatoare a lui Ra, principiul divin feminin, Mama a tot ce există, era inițial numită Allat. Ca urmare, oamenii inițiați în Cunoștințele spirituale au început să numească acest semn primordial „AllatRa” un semn al puterii creatoare a Acelui Unic care a creat totul. Apropo, în timpurile străvechi, această informație despre sunetul sacru Primordial era atribuit cunoștințelor sacre despre ordinea globală a Universului, în contextul informației despre om, ca un obiect complex al acestei lumi, care este instabil în alegerea sa.

Dar oamenii moderni asociază, în cel mai bun caz, sunetul Ra cu miturile egiptene străvechi despre zeul Ra.

Cu toate acestea, semnul „AllatRa”, ca și conductor al puterii creatoare a lui Dumnezeu, a fost folosit de către oameni, din cele mai vechi timpuri. Rămâne întotdeauna activ și interacționează cu lumea vizibilă și invizibilă, influențând structura energetică umană, indiferent dacă persoana înțelege asta sau nu. Totuși, principalul efect al semnului depinde de alegerea umană.

Activarea semnului AllatRa

Dacă natura Spirituală domină în om, acest semn îl influențează, ca o putere spirituală suplimentară. Adică, semnul intră într-un fel de rezonanță și întărește puterea spirituală creatoare a persoanei. Iar dacă persoana este dominată de către natura Animalică, acest semn rămâne neutru în relație cu ea.

O persoană negativă este, de obicei, alimentată de către semne complet diferite, care lucrează în vederea activării aspectului material, naturii Animalice. Semnul „AllatRa” își manifestă influența (puterea spirituală creatoare) cel mai mult într-un grup de oameni care chiar lucrează asupra lor, în fiecare zi, și care-și unesc forțele în practici spirituale colective (rugăciuni, meditații).

Cercul este un simbol al Sufletului și, de asemenea, unul dintre simbolurile manifestării unei Ființe spirituale din lumea lui Dumnezeu. Iar semnul simbolic al crescentului, cu coarnele sale orientate în sus, este un simbol al persoanei care s-a eliberat spiritual, deja din timpul vieții sale.

Semnul „AllatRa” era folosit, de asemenea, pentru a-l descrie pe acela care a venit din lumea spirituală (cealaltă lume, cea supremă) în această lume materială, pentru a reînnoi Cunoștințele primordiale pierdute.

Semnul „AllatRa” este un semn lucrător (pur) exact în această formă, adică, un cerc gol deasupra unui crescent gol, cu coarnele orientate în sus. Dacă vreo imagine sau semne condiționale ar fi plasate înăuntrul cercului sau al crescentului, semnul încetează să lucreze (să fie pur) și devine doar un simbol informativ, exact ca orice altă carte unde poți citi informații generale.

De ce, în acest caz, semnul a încetat să mai lucreze?

Aici este fizică pură. Ideea e că, umplând Vidul cu orice, orice imagine, să spunem, interacțiunile cuantice ale semnului cu lumea devin perturbate. Mai specific, semnul cu un cerc sau cu un crescent umplut, interacționând cu alte dimensiuni din cea de-a doua dimensiune în care se află, în timp ce traversează ezoosmosul, va fi deja perceput în alte dimensiuni (inclusiv a treia) ca nimic mai mult decât o imagine purtătoare de informație – un simbol.

În acest caz, va servi doar ca un simbol și nu ca un semn lucrător

Semnul lucrător „AllatRa” este unul dintre cele mai puternice semne, și a fost folosit des de către oamenii care mergeau pe calea spirituală. Ce e mai interesant e că nu se poate obține putere din el, decât dacă Personalitatea este în poziția Observatorului din partea naturii Spirituale, în contrast, de exemplu, cu semnul în formă de stea.

Semnul „AllatRa” lucrează în dimensiunile de deasupra celei de-a șasea dimensiune, și asta îl pune pe același nivel cu acele câteva semne lucrătoare unice, accesibile omului în această lume…

Deci, semnul „AllatRa” este cu adevărat un semn puternic, care îți permite să strângi și să multiplici puterile Allat în tine, puterea care vine de la Dumnezeu însuși, și care este direcționată către creația în sine, adică, în vederea implementării Planului Său. De aceea, în înțelesul sacru, acest semn este considerat a fi întruchiparea puterii lui Dumnezeu prin Allat.

Sursa: Cartea AllatRa- Anastasia Novîh, descarcă cartea gratuit aici: https://allatra.tv/ro/knigi-anastasii-novykh

Te-ar putea interesa și: Legea Asumpției- Neville Goddard

Arta realizării dorințelor- Goddard Neville

Dualitatea-condiție inerentă a vieții- Revizuirea este corecție

Totul este Geometrie Sacră: Floarea Vieții și Cubul lui Metatron

Imagine: www.pixabay.com