Skip to content

Numele lui Dumnezeu- secretul (The most important 1)

  • by
numele lui Dumnezeu

Numele lui Dumnezeu. Una şi singura realitate este conştiinţa, căci acesta este adevărul care-l face liber pe om.

Numele lui Dumnezeu și Biblia

Poveştile Bibliei sunt toate revelaţii mistice scrise în simbolism oriental ce descoperă celui intuitiv secretul creaţiei şi formula eliberării. Biblia este încercarea omului de a exprima în cuvinte cauza şi modalitatea creaţiei. Omul a descoperit că propria lui conştienţă era cauza, ori creatorul lumii sale, aşa că s-a apucat să spună povestea creaţiei într-o serie de poveşti simbolice cunoscute nouă astăzi drept Biblie.

Pentru a înţelege această măreaţă carte îţi trebuie puţină inteligenţă şi multă intuiţie – suficientă inteligenţă pentru a-ţi permite să citeşti cartea şi intuiţie pentru a o interpreta şi înţelege ceea ce citeşti. Ai putea întreba de ce Biblia a fost scrisă în limbaj simbolic. De ce nu a fost scrisă într-un stil clar, simplu, pentru ca toţi cei care o citesc să o înţeleagă. Fiindcă toţi oamenii vorbesc într-un limbaj simbolic pentru partea de lume care diferă de a lor.

Secretul Bibliei- Numele lui Dumnezeu

Primul lucru pe care trebuie să-l descoperi de va fi să dezlegi secretul Bibliei este înţelesul numelui simbolic al Creatorului Care este cunoscut tuturor sub Numele de Iehova. Acest cuvânt este compus din patru litere ebraice – IOD HE VAV HE. Întregul secret al creaţiei este ascuns înlăuntrul acestui Nume.

Prima literă, IOD, reprezintă starea absolută, ori conştienţa neschimbătoare; simţul de conştiinţă nedefinită; acea înglobare care izvorăşte toată creaţia, sau stările schimbătoare. În terminologia de azi, IOD este EU SUNT, sau conştienţa neschimbătoare.

Cea de-a doua literă, HE, reprezintă Fiul Cel Unul născut, o dorinţă, o stare imaginară. Simbolizează o idee; o stare subiectivă definită sau o imagine mentală lămurită.

Cea de-a treia literă, VAV, simbolizează actul de unire sau îmbinare dintre creator (IOD), conştienţa dornică, şi concepţie (HE), starea dorită, astfel încât creatorul şi concepţia devin una. Stabilind o stare mentală, definindu-te conştient drept starea dorită, imprimând în tine faptul că eşti acum ceea ce ai imaginat sau conceput ca obiectiv al tău –iată funcţia lui VAV. Prinde în cuie sau uneşte conştienţa dornică de lucrul dorit. Procesul de lipire sau unire este realizat subiectiv prin simţirea realităţii a ceea ce încă nu s-a concretizat.

Cea de-a patra literă, HE, reprezintă concretizarea înţelegerii subiective. IOD HE VAV face omul sau lumea manifestată (HE) după chipul şi asemănarea Sa, a stării conştiente subiective. Deci funcţia ultimului HE este de a aduce mărturie obiectivă stării subiective IOD HE VAV. Conştienţa schimbătoare se concretizează pe sine continuu pe ecranul spaţiului. Lumea este chipul şi asemănarea stării conştiente subiective care a creat-o.

Lumea vizibilă în sine nu poate face nimic; ea este numai consemnare a creatorului său, starea subiectivă. Este Fiul văzut (HE) purtând mărturie Tatălui, Fiului şi Mamei nevăzuţi – IOD HE VAV – o Sfântă Trinitate ce poate fi văzută numai atunci când se întrupează ca om.

Eu sunt- Numele lui Dumnezeu

Conştienţa ta neschimbătoare (IOD) este EU SUNT-ul tău care vizualizează sau imaginează o stare dezirabilă (HE) şi apoi devine conştient că este acea stare imaginată simţindu-se şi crezându-se a fi starea imaginată. Unirea conştientă dintre tine, cel care doreşti, şi ceea ce doreşti să fii se produce prin VAV, sau capacitatea ta de a simţi şi a crede.

A crede e pur şi simplu a trăi cu sentimentul de a fi în realitate starea imaginată – a-ţi asuma conştienţa de a fi starea dorită. Starea subiectivă simbolizată prin IOD HE VAV se concretizează astfel ca HE, completând prin aceasta misterul Numelui şi naturii Creatorului, IOD HE VAV HE (Iehova). IOD înseamnă a fi conştient; HE înseamnă a fi conştient de ceva; VAV însemnă a fi conştient ca, sau a fi conştient de a fi ceea de care erai numai conştient. Al doilea HE este lumea ta concretizată vizibil şi care este făcută după chipul şi asemănarea lui IOD HE VAV, sau ceea de care eşti conştient a fi.

„Şi a zis Dumnezeu: ‚Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră’”[Facerea 1:26]. Şi a zis IOD HE VAV, să facem întruparea concretă (pe HE) după chipul nostru, chipul stării subiective. Lumea este asemănarea concretă a stării conştiente subiective în care persistă conştienţa. Înţelegerea faptului că una şi singura realitate este conştienţa
reprezintă temelia Bibliei.

Poveştile biblice sunt încercări atât de a dezvălui în limbaj simbolistic secretul creaţiei cât şi de a arăta omului formula de eliberare de toate creaţiile sale. Acesta este adevăratul înţeles al Numelui lui Iehova, Nume prin care toate lucrurile s-au făcut şi fără de Care nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut [Ioan 1:3].

Legea Creației și numele lui Dumnezeu

A simţi prezenţa lucrului dorit, a realiza subiectiv o stare imprimând-o asupra ta, prin simţire, prin trăirea lăuntrică a stării conştiente definite – acesta este secretul creaţiei.

Abilitatea de a simţi nevăzutul, abilitatea de a realiza, de a face reală o stare subiectivă precisă prin simţul trăirii interioare este secretul creaţiei, secretul prin care Cuvântul sau dorinţa nevăzută devin vizibile – se fac trup [Ioan 1:14]. „Dumnezeu […] cheamă la fiinţă cele ce încă nu sunt [ca şi când ar fi”, Romani 4:17].

Conştienţa cheamă la fiinţă lucruri care nu se văd ca şi când s-ar vedea, şi face asta mai întâi definindu-se pe sine drept ceea ce doreşte să exprime şi apoi rămânând înlăuntrul stării definite până ce invizibilul devine vizibil. Iată deci funcţionarea perfectă a legii potrivit poveştii lui Noe. Chiar în acest moment eşti conştient de a fi. Această conştiinţă, această cunoaştere că eşti, creatorul.
Sursa: Libertate pentru toți- Goddar Neville

Te-ar putea interesa și: Dreptatea este corecție divină- Pacea lui Dumnezeu 

Simbolul Iertării este Fața lui Cristos

Lecțiile Spiritului Sfânt- Mesajul Răstignirii

Imagine:www.pixabay.com

Comments are closed.