Skip to content

Calea Energiei – Dr. Synthia Andrews (With Love 1)

  • by
calea energiei

Calea Energiei – Dr. Synthia Andrews, idei esentiale.

Calea Energiei: Totul este energie

Energia cu care se hrănesc celulele noastre, energia de care avem nevoie pentru a ne mişca, pentru a gândi, energia pe care o punem în mişcare cu fiecare gest, gând, emoţie este ceea ce este comun tuturor oamenilor indiferent de sex, naţionalitate, rasă, religie.

Ceea ce transcende corpul uman şi viaţa terestră este tot energie. Este un corp subtil, invizibil ochiului uman obişnuit, este un câmp de energie şi informaţie care părăseşte corpul, se desprinde de el şi continuă să existe. În toate religiile şi credinţele lumii acea energie a fost denumită suflet sau spirit.

 La nivelul fiecărei celule se manifestă cele două margini magnetice, un nord şi un sud. La nivelul fiecărui gând ne-ntâlnim cu aceeaşi lege a existenţei. Câmpul în care se formează gândul este tot un câmp electromagnetic. Şi-atunci? De ce să nu devenim conştienţi de nesfărşitele resurse de energie din jurul nostru, de sfera sau oceanul de energie în care existăm?

Despre cartea Calea Energiei

Dr. Synthia Andrews începe cartea “Calea Energiei” printr-o scurtă introducere ce are menirea de a pune la dispoziţia tuturor câteva tehnici care le-ar putea sprijini procesul individual de trezire a puterii interioare, de lărgire a conştienţei individuale, tehnici şi exerciţii pe care le poate face oricine, fără a fi parcurs vreo şcoală spirituală în prealabil.

Cartea de faţă îşi propune să vă sprijine în înţelegerea, dezvoltarea şi utilizarea energiei pe care o conştientizaţi, pentru descoperirea de soluţii inedite la probleme personale şi globale. În ultimă instanţă, această schimbare reprezintă trezirea la o legătură mai profundă cu esenţa voastră spirituală.

Această carte nu este, însă, nicidecum o încercare de definire a acestei legături; îi revine fiecăruia sarcina de a decide asupra sursei şi legăturii sale spirituale. Prin conştientizare, puteţi străbate universul energiei subtile, vă puteţi extinde conştienţa şi puteţi genera în mod creator evenimentele din viaţa voastră. “ Citiți-o și deveniți mai senini !

Energia vitală

Energia implicată se numeşte energie vitală sau forţă vitală.

În toate culturile se regăseşte un concept care o defineşte, şi acestea au denumit energia: prana, chi, ki, pneuma, mana, ruan sau orgon.  

Principalele calităţi şi funcţii ale energiei vitale sunt :

  • Este principiul organizator din spatele materiei.
  • Este coezivă, ţinând materia fixată într-o formă.
  • Este unificatoare; este reţeaua interconectoare a vieţii.
  • Este cea care hrăneşte, alimentează şi susţine.
  • Conţine informaţie codificată, pe care o reţine şi o transmite.
  • Este vehiculul conştienţei.

Energia se răspândeşte în materie prin canale ordonate.

Energia vitală circulă pe Pământ prin canale de energie denumite linii Ley. Circulă prin corp prin canale denumite meridiane energetice. Informaţia este codificată şi este conţinută de energia care circulă prin aceste canale. Se poate interacţiona cu liniile Ley şi cu meridianele energetice în vederea îmbunătăţirii echilibrului şi armoniei interioare sau a stării de sănătate.  

Centrii de energie îşi fac apariţia la intersecţia traiectoriei canalelor energetice.

Centrii de energie sunt zone cu înaltă vibraţie sau frecvenţă. În cazul Pământului, aceşti centri se numesc vortexuri sau locuri sacre. În cazul corpului uman, se numesc chakre. Chakrele şi locurile sacre colectează şi amplifică energia. Centrii de energie pot, de asemenea, să modifice frecvenţa energiei.

Mişcarea este o caracteristică a energiei.

Energia în mişcare alimentează şi întreţine viaţa. Energia stagnantă poate cauza îmbolnăviri, tulburări emoţionale, durere, lipsă de motivaţie, deziluzie, teamă şi numeroase alte suferinţe. Stagnarea energiei terestre duce la apariţia unui mediu nociv.

Nu există energie negativă !

Energia poate fi reţinută în tipare care produc efecte „negative”, poate fi direcţionată de o persoană având intenţii malefice, poate curge în sens opus sau poate deveni stagnantă, creând restricţii. Însă atunci când tiparul este distrus, când emiţătorul rău-intenţionat este învăluit de lumină, când forţa vitală este reaşezată în făgaşul firesc iar curgerea este restabilită, energia eliberată nu este altceva decât simplă energie.

Cum depinde fluxul energiei de ceea ce persoana gândeşte, simte sau îşi imaginează?

Energia este direcţionată cu ajutorul minţii, prin atenţie, gânduri, sentimente şi emoţii. În medicina orientală sângele urmează chi-ul, chi-ul urmează mintea, mintea urmează shen-ul, iar shen-ul urmează Tao. Altfel spus, sângele răspunde la energia vitală (chi), care este dirijată de minte. Când mintea urmează spiritul conştient (shen), atunci trăiţi autentic şi în armonie cu propria cale (tao).

Într-o lume perfectă, mintea şi spiritul vostru sunt în armonie.

Fiecare dintre noi este suma totală a alegerilor sale.

În această lume perfectă, faceţi alegeri în favoarea binelui vostru cel mai înalt. Lumea perfectă nu există. În schimb, toate alegerile pe care le faceţi sunt în favoarea dezvoltării voastre spirituale, oricât de anevoioasă vi s-ar părea această dezvoltare.

Deşi suntem născuţi sub auspicii diferite, felul în care răspundem vieţii şi toate acţiunile noastre, reprezintă alegeri.

Pentru a vă schimba viaţa, trebuie să vă schimbaţi mai întâi modul de a gândi. Pentru aceasta, este nevoie de două elemente: conştientizare şi disciplină.

Suntem fiinţe spirituale care avem o experienţă umană.

Prin intermediul sufletului şi al spiritului, aveţi acces la nivelurile spirituale. Sub aspect biologic, sunteţi alcătuiţi astfel încât această experienţă este posibilă, iar corp-mintea este instrumentul de care dispuneţi pentru a accede la aceste niveluri.

Nu sunteţi niciodată singuri. Trăim într-un univers spiritual şi suntem conectaţi la toate celelalte fiinţe dotate cu conştiinţă. Beneficiaţi de sprijin clipă de clipă.

Energia și materia sunt același lucru

E=MC2

Semnificaţia acestei ecuaţii este că energia şi materia sunt unul şi acelaşi lucru; singura diferenţă constă în frecvenţa la care vibrează fiecare dintre ele. Lumina este primul ordin de materie măsurabilă desprinsă şi coborâtă din energia pură. Lumina este, simultan, şi particulă (materie), şi undă (energie).

Energia şi materia se exprimă de-a lungul unui continuum electromagnetic. Nivelul inferior al spectrului vibrează mai lent decât nivelul superior. Vibraţiile mai joase îmbracă o expresie mai materială.

Energia şi materia fac permanent schimb între ele. Influenţarea uneia dintre ele are efect asupra celeilalte. Puteţi acţiona asupra oricăruia din capetele spectrului: fie asupra celui fizic, fie asupra celui energetic.

Tot ce există în lumea fizică are un tipar energetic, inclusiv corpul uman.

Tiparul uman este creat încă înainte de naştere şi are înregistrat în el karma personală şi modelul originar al sănătăţii perfecte şi al desăvârşirii. El mai conţine instrucţiuni în vederea atingerii scopului, urmării căii şi despre planul de viaţă în general. Acest tipar este accesibil prin procesul de conştientizare.

Tiparul energetic este denumit „aură“.

Acest tipar se manifestă ca o lumină radiantă în jurul corpului şi se numeşte aură. Rolul său este acela de a structura şi de a însufleţi o formă fizică. Tot ce există are o aură: oamenii, animalele, plantele, pietrele, planeta Pământ. Puteţi accesa informaţiile conţinute în aură pentru a face să se manifeste starea de sănătate, evoluţia spirituală, conştientizarea şi expansiunea; toate acestea permiţându-vă să trăiţi o viaţă mai autentică.

Între mintea, corpul, sufletul şi aura voastră se poartă un dialog.

În aură se păstrează înregistrat trecutul personal şi direcţia în care se îndreaptă viitorul vostru. Tot ce gândiţi, simţiţi şi experimentaţi este păstrat în aură şi influenţează modul de manifestare al tiparului original. Interacţiunea dintre tiparul original şi experienţa personală reprezintă marja voastră de dezvoltare.

Activarea energiei

Energia se deplasează prin corp urmând trasee precise (meridianele energetice), este colectată şi transformată în anumiţi centri care pot fi identificaţi (chakrele) şi radiază în exterior prin câmpul energetic (aura). Energia, ca vibraţie, străbate toate aceste structuri, creând un mozaic de modele geometrice în permanentă schimbare. Fiecare astfel de model reprezintă o reacţie particulară la un anumit eveniment şi este influenţat de gândurile, sentimentele, atitudinile şi convingerile voastre.

Modul în care vă gestionaţi fluxul energiei reflectă calitatea fiinţei voastre, iar calitatea fiinţei voastre atrage spre voi viaţa pe care o trăiţi. Activarea acestor fluxuri de energie vă poate schimba viaţa.

Corp-mintea este vehiculul de care dispuneţi pentru a explora oceanul de forţă vitală în interiorul căruia trăim, iar acest vehicul este perfect echipat pentru o astfel de călătorie. Configuraţia fluxului de energie interioară vă determină nivelul de conştientizare, pe când gândurile, atitudinile, emoţiile şi atenţia influenţează configuraţia energiei voastre. Utilizarea activatorilor de energie are efect asupra a două abilităţi importante: activatorii de energie amplifică senzitivitatea energetică şi sporesc capacitatea de interacţiune conştientă la acest nivel.     

Imaginaţi-vă canalele energetice ca pe nişte magistrale cu bretele de ieşire şi căi de acces secundare. Pentru a ajunge într-un loc anume, aveţi mai multe variante de trasee. Energia voastră urmează căi diferite, ca reacţie la stimuli diferiţi. Gândiţi-vă, de exemplu, cum s-ar putea deplasa energia la apariţia unui eveniment nefericit. S-ar putea mobiliza de-a lungul meridianelor rinichilor şi vezicii urinare, pentru a vă asigura un plus de energie fizică.

În acelaşi timp, imaginaţi-vă un val de energie pătrunzând în chakra bazală (a rădăcinii) – care vă activează instinctul de supravieţuire – şi inundarea cu energie a chakrei celui de-al treilea ochi – care vă activează percepţia spirituală. Aura voastră ar putea emite un scut de energie protectoare. În toate aceste structuri va fi trimisă cât mai multă forţă vitală, creând astfel o configuraţie a fluxului de energie care să vă asigure supravieţuirea. Dacă aţi putea obţine un instantaneu al energiei voastre din acest moment, aţi observa un tipar de activare foarte clar conturat.          

Energia iubirii

Acum, haideţi să vedem cum ar putea răspunde energia voastră la un eveniment diferit. Gândiţi-vă că participaţi la o ceremonie importantă, să spunem că vă căsătoriţi. În această situaţie, energia voastră s-ar putea mobiliza de-a lungul meridianului inimii atunci când vă accesaţi sufletul. S-ar activa chakra a doua, cea a energiei sexuale creative şi a pasiunii, precum şi chakra inimii şi chakra coroanei. Aura voastră ar radia, în învelişurile ei exterioare, pe frecvenţa superioară a energiei iubirii.

Un instantaneu al acestui tipar energetic ar dezvălui un nivel de activare cu totul diferit de cel din exemplul precedent şi ar corespunde unui nivel de conştienţă cu totul diferit.        

Dacă sunteţi asemenea majorităţii oamenilor, atunci nici voi nu vă daţi seama de deplasarea energiei şi de tiparul pe care-l îmbracă aceasta la un anumit moment dat. Cu toate acestea, energia se deplasează în permanenţă şi, pentru că reacţionează la obiectul vostru de interes emoţional şi mental de moment, tinde să parcurgă acelaşi tipar în mod repetat, asemenea gândurilor voastre. Tot aşa cum gândirea şi aşteptările voastre ajung să se fixeze în anumite tipare, la fel se întâmplă şi cu energia corespunzătoare lor. Cu cât fluxul energiei utilizează mai mult o anumită cale, cu atât aceasta are o probabilitate mai mare de a fi parcursă şi în viitor.

Din moment ce energia este creatoarea realităţii, utilizarea în mod repetat a aceluiaşi tipar are ca efect obţinerea aceluiaşi rezultat în viaţa voastră. Numeroşi oameni, de exemplu, rămân fixaţi pe ideea de supravieţuire, chiar şi atunci când nu există nicio ameninţare. Percepând orice situaţie de viaţă ca pe o posibilă ameninţare, energia se aşează în aceeaşi configuraţie şi astfel sunt atrase, de fiecare dată, aceleaşi condiţii de viaţă.

Fixarea într-un singur tipar vă poate face să pierdeţi numeroase alte posibilităţi. Exerciţiile de meditaţie vă ajută să ieşiţi din tiparele stereotipe, reactive şi să accedeţi la nivelurile superioare.

Meditația duce la expansiunea conștiinței

Meditaţia este practica liniştirii minţii. În această linişte vă puteţi auzi gândurile mai profunde, care sălăşluiesc dincolo de zgomotul ce constituie fundalul obişnuit al minţii voastre. Flecăreala neîncetată a gândurilor de la suprafaţă, comună celor mai mulţi oameni, menţine în funcţiune un ciclu permanent de revenire asupra trecutului şi de anticipare a viitorului.

Când vă aflaţi în această stare, este uşor să pierdeţi din vedere prezentul. Sursa puterii se află întotdeauna în momentul prezent. A fi pe deplin prezent în momentul acum, duce la intensificarea concentrării şi permite expansiunea conştiinţei. Liniştirea minţii înseamnă să daţi mai puţină atenţie gândurilor banale şi să vă eliberaţi atenţia, permiţându-i o experimentare mai profundă a momentului prezent.  

            Factorul cheie al meditaţiei este respiraţia. Fiind atenţi la ritmul respiraţiei, conştiinţa voastră intră într-o legătură mai strânsă cu corpul şi favorizează instalarea liniştii interioare. Încetinirea ritmului respirator modifică ritmul undelor voastre cerebrale, permiţând un acces mai facil la subconştient. În această stare de conştienţă, vă puteţi conecta la structurile voastre energetice şi puteţi evalua fluxul şi vigoarea forţei voastre vitale.

Atenţia pură dobândită prin intermediul meditaţiei, vă poate conecta la realitatea autentică şi la ceea ce simţiţi şi credeţi cu adevărat. Această cunoaştere vă va călăuzi alegerile, astfel încât acestea să reflecte cine sunteţi voi şi ce vă doriţi cu adevărat.    

Diversele stări de conştientizare se manifestă prin unde cerebrale de tipuri diferite. Adică, undele beta sunt specifice stării de veghe obişnuite, iar pe măsură ce mintea se linişteşte, undele cerebrale se transformă în unde alfa, theta şi delta. Starea alfa favorizează creativitatea şi imaginaţia, starea theta favorizează meditaţia profundă şi intuiţia, şi, cu toate că starea delta este specifică mai ales somnului, în procesul de meditaţie ea poate duce la detaşarea conştiinţei.

Călugării tibetani se servesc de undele cerebrale delta ca de un portal de excepţie deschis spre inteligenţa divină. O excelentă perfomanţă în tehnica meditaţiei o constituie stăpânirea artei deplasării energiei. Dacă starea voastră de meditaţie nu este atât de profundă pe cât v-aţi dori, aveţi la dispoziţie numeroase instrumente care vă pot ajuta să ajungeţi într-o stare diferită. Muzica special concepută pentru meditaţie sau tehnologia hemi-sync se pot dovedi utile. Tehnologia hemi-sync sincronizează emisferele stângă şi dreaptă ale creierului şi modifică ritmul undelor cerebrale.

Vizualizarea- a vedea cu ochii minții

Vizualizarea este tehnica de a construi imagini cu ochii minţii. Ea se serveşte de starea de meditaţie în care se află mintea, pentru a spori concentrarea şi capacitatea de fixare a unor intenţii precise. Unii ar putea considera că vizualizarea este un simplu proces de imaginare, însă trupul vostru reacţionează la fiecare gând pe care-l gândiţi.

Dacă vă gândiţi la ceva înfricoşător, energia voastră adoptă unul din tiparele de supravieţuire, muşchii vi se încordează şi mediatorii chimici vă inundă organismul pentru a-l pregăti de luptă sau de fugă. Aceasta este o reacţie cât se poate de concretă. Pe de altă parte, dacă vă gândiţi la o persoană iubită, centrii voştri energetici se deschid, chipul vi se luminează, corpul vi se relaxează, iar energia se configurează în tiparele corespunzătoare exaltării.

Oriunde s-ar duce mintea, energia o urmează, iar fiziologia corpului vostru reacţionează în mod corespunzător.

Limbajul Energiei

Pentru conştientizarea energiei este necesar, în primul rând, să deveniţi conştienţi de informaţia pe care o primeşte corpul din energia din jur şi de modul în care interacţionaţi voi înşivă cu ea. Percepeţi permanent această energie, numai că fenomenul are loc sub pragul atenţiei conştiente. Intuiţiile, instinctele şi presimţirile se bazează pe informaţii energetice. Devenind mai conştienţi de acest proces, veţi reuşi să vă creaţi viaţa în mod deliberat.  

Corpul vă oferă informaţii despre energia pe care o sesizează prin senzaţii fizice, percepţii, dispoziţii afective, emoţii şi intuiţii. Toate aceste modalităţi pot fi activate simultan sau poate predomina orice combinaţie a lor. Tuturor ni s-a întâmplat ca, intrând într-o încăpere, să percepem „vibraţia” emisă de un anumit eveniment. De obicei, senzaţiile fizice constituie primul semnal al perceperii energiei subtile pe care-l primesc şi îl recunosc cei mai mulţi oameni. Corpul reacţionează, oferindu-vă astfel feedback despre toate tipurile de energie cu care intră în contact.

Senzaţiile fizice

Corpul traduce interacţiunile cu energia în experienţe senzoriale. Este posibil să simţiţi o gamă variată de senzaţii precum pişcături, vibraţii, senzaţii de cald sau de rece, excitare, pielea găinii, zburlirea părului, furnicături, dureri, arsuri, mişcarea aerului pe piele, greaţă, fluturi în stomac, senzaţie de cădere, accelerarea bătăilor inimii şi multe altele. Senzaţiile care apar în lipsa discernerii unei cauze fizice care să le fi provocat, merită să li se acorde atenţie. 

Modificări de percepţie

          Modul în care creierul procesează energia informaţiei, poate cauza modificări de percepţie. Puteţi avea impresia că urmăriţi o scenă din imediata apropiere, ca şi când v-aţi afla la distanţă de aceasta. Puteţi observa că un obiect aflat în câmpul de observaţie se măreşte în mod neaşteptat, iar restul imaginii se estompează în fundal.

Sunetele din jur pot să se atenueze, lăsând locul perceperii sunetelor din afara spectrului audibil normal. Puteţi avea un simţ mai ascuţit al cunoaşterii, al concentrării sau al acuităţii  mentale. Adesea, oamenii trăiesc stări modificate de conştienţă atunci când au acces la informaţii extrasenzoriale precum viziunile, comunicări din astral, călăuziri .

Puteţi vedea culori în jurul persoanelor sau al obiectelor sau puteţi vedea culori care se transmit de la o persoană la alta. De asemenea, aţi putea auzi sunete muzicale de o extraordinară claritate. Numeroase persoane susţin şi că percep străfulgerări de lumină, că observă ceva mişcându-se cu coada ochiului sau că văd contururi ale obiectelor sau scene ca prin ceaţă. În mod obişnuit, oamenii încep prin a experimenta senzaţiile fizice cu o intensitate mai mare, ceea ce-i face să fie mai vigilenţi la înţelepciunea propriului corp.  

Schimbările de dispoziţie

          Energia informaţiei poate stârni sentimente care, în aparenţă, nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în jur. Vă puteţi simţi deodată senini şi liniştiţi în faţa unei dificultăţi sau, dimpotrivă, anxioşi fără motiv. Vă puteţi simţi detaşaţi sau puteţi chiar intra într-o stare asemănătoare transei. Schimbările de dispoziţie care sunt însoţite de senzaţii fizice reprezintă, adeseori, modificări ale energiei.  

Conștientizare prin presimţiri şi intuiţii

Vibraţia pe care o recepţionaţi de la o persoană sau într-un loc anume, se bazează pe procesarea interioară a energiei informaţiei. Particularitatea presimţirilor şi a intuiţiei constă în certitudinea internă că ele sunt valide, în lipsa oricărui aport al logicii. Apare o conştientizare bruscă şi imediată a adevărului, care nu poate fi redusă la tăcere.

Presimţirile au adesea o componentă emoţională intensă care nu are legătură cu ceea ce se întâmplă în exterior. Puteţi simţi o atracţie sau o repulsie puternică faţă de o persoană sau loc, fără niciun motiv aparent. Puteţi avea sentimentul că recunoaşteţi pe cineva fără să-l mai fi văzut niciodată până atunci sau să aveţi impresia că aţi mai fost într-un loc deşi îl vedeţi pentru prima dată. Mintea vă spune un lucru, iar corpul – altceva.     

Aţi putea dori, de exemplu, să intraţi într-o afacere care vi se pare atractivă din toate punctele de vedere, dar să vă simţiţi agitaţi şi să ezitaţi să mergeţi mai departe. Poate fi un semnal al corpului, care vă îndeamnă să daţi mai multă atenţie detaliilor înainte de a vă angaja în acea întreprindere. Sau ar putea însemna că totul este bine legat de afacere, însă momentul este nepotrivit. Ca un contraexemplu, gândiţi-vă la o situaţie în care „ştiaţi” efectiv că totul era pregătit şi cum, într-adevăr, lucrurile au avansat frumos, ajutate de evenimente sincrone.  

            Deplasarea energiei cu ochii minţii mobilizează energia din corpul şi aura voastră şi permite interacţiunea cu energia universală. Vizualizarea creează un flux de energie din centrul de putere din momentul prezent, într-un moment din viitor pe care-l alegem.

Meditaţia linişteşte mintea, iar vizualizarea dinamizează fluxul de energie. Corpul vă oferă feedback-ul necesar pentru a şti dacă deplasaţi energia cu succes, sau nu. Ceea ce simţiţi, intuiţi şi experimentaţi, devin punctele voastre de reper în această călătorie.

Gândurile ne sunt generate de convingerile şi aşteptările noastre despre lume.

Poate vă întrebaţi de ce, dacă emoţiile sunt atât de utile, provoacă atâta zbucium! Cunoaştem cu toţii efectele furiei necontrolate, ale geloziei copleşitoare sau ale fricii de nestăpânit. De fapt, multora dintre noi ne sunt familiare şi consecinţele acelor momente  în care ne pierdem cu firea în urma unei bucurii foarte intense.

Primul răspuns la această întrebare este acela că aţi ignorat mesajul. Deşi ar putea fi adevărat, el nu reflectă întregul adevăr. Una din funcţiile emoţiilor este aceea de a furniza energie pentru a acţiona în direcţia informaţiei indicate de emoţie. Aceasta este energia pe care o folosim pentru a ne trăi  viaţa. Depinde de gândurile şi convingerile cu care vă investiţi emoţiile, dacă energia oferită de acestea lucrează în favoarea sau în detrimentul vostru .

Noi suntem aceia care ne alegem gândurile de la un moment la altul. De fapt, chiar înainte de avea un gând, luăm mai întâi decizia de a-l gândi. Gândurile ne sunt generate de convingerile şi aşteptările noastre despre lume. Odată ce investim un gând cu energie emoţională, acesta devine o formă gând şi este capabilă să ne conducă viaţa.

Gândirea distructivă creează provocări și obstacole

Dificultăţile şi provocările pot fi consecinţele gândirii distructive, ale deciziilor luate sub imperiul fricii şi al egoului, precum şi ale condiţionărilor. Dar ele sunt şi o cale de dezvoltare spirituală. Din păcate, îmbrăţişarea principiilor influente ale gândirii pozitive a dus, uneori, la judecarea şi blamarea unor oameni care traversau perioade dificile în viaţa lor.

Oamenii cu dificultăţi sunt percepuţi ca fiind mai puţin spirituali, ca şi când cu cât ai fi mai profund implicat în spiritualitate, cu atât ai avea mai puţin probleme în viaţă. Adevărul este că dificultăţile nu sunt o scală de evaluare a spiritualităţii. Nu sunt nici o pedeapsă şi nici o recompensă. Nu vă reflectă valoarea şi nici ce aveţi de oferit lumii. Deşi pot fi consecinţa gândirii negative, pot fi şi mijlocul, pe care l-aţi ales la un nivel spiritual mai înalt, de a atinge anumite obiective pe care vi le-aţi propus.

Deşi gândurile şi atitudinile voastre atrag şi generează viaţa pe care o trăiţi, nu deţineţi puterea absolută asupra rezultatelor; în definitiv, nu sunteţi puterea absolută din univers, ci acţionaţi la unison cu toate celelalte fiinţe fizice şi non-fizice pentru a co-crea realitatea. Deţineţi, totuşi, puterea absolută într-o privinţă: voi sunteţi aceia care alegeţi să evoluaţi spiritual.

Vouă vă revine alegerea ca evenimentele cu care vă confruntaţi în viaţă să facă din voi o versiune mai bună, în loc să le permiteţi să vă prejudicieze. Când vă aflaţi în faţa unei provocări, consideraţi-o un îndemn la evoluţie spirituală. Identificaţi adevărul ascuns din situaţia respectivă şi întrebaţi-vă cum aţi putea exprima acest adevăr.

Emoțiile sunt generate în corp

Emoţiile iau naştere în acele părţi ale corpului care sunt corelate cu locaţia chakrelor. În linii mari, acestea sunt ochii, gura, gâtul, pieptul, abdomenul superior, abdomenul inferior şi pelvisul. Când o emoţie vă displace, evitaţi să o resimţiţi prin încordarea muşchilor din partea corespunzătoare a corpului, reducerea fluxului de energie qi, încetinirea respiraţiei, a conducerii influxurilor nervoase şi a circulaţiei sangvine în regiunea respectivă.

Toate acestea inhibă simţirea emoţiei pentru că porţiunea respectivă devine insensibilă şi, practic, se închide. Emoţiile reprimate sunt stocate în tipare de tensiune musculară. Procesul se numeşte armură emoţională sau musculară şi acesta nu numai că vă împiedică să simţiţi emoţiile pe care doriţi să le evitaţi, dar vă împiedică să simţiţi toate emoţiile generate în acea parte a corpului. Printre efectele secundare ale armurii emoţionale, se numără:

• Nu mai simţiţi niciuna din emoţiile generate într-o anumită parte a corpului, deci nici emoţiile plăcute. ( ex: dacă blocaţi mâhnirea, blocaţi şi bucuria.)

• În acea parte a corpului îşi fac apariţia durerea şi disfuncţiile fizice, pentru că muşchii încordaţi dau naştere la zone declanşatoare, comprimă organele, iar zona este astfel izolată de fluxul energiei qi, de buna circulaţie a sângelui şi, prin urmare, nu mai este alimentată.

• Nu mai trăiţi în prezent; retrăiţi traume din trecut, recreaţi din nou şi din nou aceeaşi scenă care v-a tulburat.

• Trăiţi într-o stare de hipervigilenţă şi de control emoţional, cu munţi mai scunzi şi văi mai adânci.

• Vă pierdeţi spontaneitatea şi capacitatea de a vă bucura. Când evitaţi să vă exprimaţi emoţiile, pierdeţi capacitatea de a le simţi. Mesajele pe care vi le-ar transmite acestea se pierd, iar voi nu mai sunteţi vigilenţi, conştienţi şi vii în momentul prezent.

Cu emoţiile stinse, capacitatea de a răspunde situaţiilor în timp real vă este diminuată. Descoperirea emoţiilor reprimate presupune relaxarea tensiunii musculare şi perceperea conţinutului emoţional.

Protecția Energetică

Manipularea energetică se manifestă atunci când o persoană, un grup de persoane sau un sistem folosesc practici de lucru cu energia în scopul influenţării altei persoane, pentru ca aceasta să acţioneze într-un mod care contravine sinelui său autentic şi convingerilor sale cele mai înalte. Dorinţa de a controla sau de a manipula o persoană creează proiecţii de energie care se fixează în câmpul energetic al persoanei respective.

Bineînţeles că, la o scală mai mică sau mai mare, acest lucru se întâmplă în permanenţă. Un părinte recurge la manipulare pentru a-şi potoli copilul nedisciplinat, guvernele răspândesc teama şi se folosesc de propagandă pentru a-şi manipula cetăţenii, o persoană a cărei iubire a fost respinsă încearcă să reţină fiinţa care face obiectul afecţiunii sale, învăluind-o în proiecţiile iubirii. Ori de câte ori o persoană încearcă să controleze sau să influenţeze pe altcineva, cea dintâi consideră că ideea sa despre ceea este bine trebuie să li se aplice tuturor celorlalţi, ca fiind cea mai bună variantă posibilă.

Atacurile energetice sunt de departe cea mai manifestă formă de interferenţă.

De cele mai multe ori, atacurile energetice sunt realizate inconştient. O persoană încearcă, pur şi simplu, să-şi satisfacă dorinţele şi nu înţelege latura energetică a acestui comportament. Părinţii nici nu-şi imaginează că trimit proiecţii energetice asupra copilului lor, atunci când încearcă să îi controleze comportamentul apelând la sentimentul de ruşine. „Tatălui tău i-ar fi ruşine cu un copil ca tine“ este un mod expeditiv de a obţine cooperarea dorită. Pe de altă parte, unii oameni folosesc intenţionat practici energetice pentru a prejudicia alte persoane. Acesta se numeşte atac psihic, iar consecinţele sale karmice sunt deosebit de grave.

Protecţia energetică este o aptitudine greşit înţeleasă. Nu este vorba despre a crea un scut împotriva unui atac energetic, ci despre a vibra la o frecvenţă suficient de înaltă încât tot ce este de natură inferioară să nu se poată ataşa energetic de voi. Dacă în câmpul energetic nu aveţi spaţii de ataşare sau spaţii receptoare, nimic de natură energetică nu vă poate dăuna.

Spaţiile receptoare sunt zonele cu exces de încărcătură energetică din câmpul vostru. Încărcătura poate consta din emoţii care nu au fost integrate – cum ar fi stimă de sine scăzută, durere, teamă, mânie ş.a.m.d. – sau din traume nevindecate, convingeri, atitudini, adicţii şi şabloane de gândire.

Oricare parte a voastră care acţionează împotriva căii şi scopului vostru celui mai înalt, poate deveni un spaţiu receptor pentru energia de joasă vibraţie. Zonele cu încărcătură emoţională nu sunt doar receptive la ataşamentele energetice şi expuse atacurilor, ci chiar le atrag, motiv pentru care sunt adesea numite şi atractori. Exerciţiile de lucru cu energia care curăţă aura şi cresc nivelul vibraţiilor, vă micşorează atât forţa de atragere a energiei nocive, cât şi receptivitatea la aceasta.

Atacul energetic

Energia nocivă este, în sine, o denumire greşită. Energia nu este nici pozitivă, nici negativă, ea trebuie întrebuinţată într-un anumit scop pentru a fi una sau alta. Puteţi îndrepta energie spre cineva pentru a-i face rău în mod conştient – ca în cazul practicilor de magie neagră – sau puteţi face acest lucru în mod accidental.

Trimiterea de emoţii încărcate de ură spre o anumită persoană reprezintă un atac energetic. Deşi cei mai mulţi oameni se străduiesc să aibă atitudini constructive, toţi, la un moment dat în viaţa lor, prin intermediul mâniei, geloziei sau fricii, au transmis energie cu încărcătură negativă altei persoane. La rândul lor, toţi au fost obiectul proiecţiilor de energie nocivă ale altora. Tehnicile de protecţie au avantajul de a vă proteja pentru a nu fi lezaţi în vreun fel şi, în acelaşi timp, de a vă împiedica să lezaţi pe altcineva.

În ultimă instanţă, protecţia este procesul de aliniere cu Sursa voastră spirituală şi cu idealul vostru cel mai înalt. Când sunteţi aliniaţi cu adevărul mai înalt, când înţelegeţi, cu modestie, identitatea voastră spirituală şi nutriţi cea mai mare recunoştinţă, nivelul vibraţiei voastre creşte şi nimic nu vă poate aduce vreun prejudiciu.

Sursa: https://carteadaath.com/?s=calea+energiei, Calea Energiei– Dr. Synthia Andrews

Poți cumpăra cartea aici sau aici

Te-ar putea interesa și: Puterea Gândului- Omraam Mikhael Aivanhov

ALEPH- Momentul ACUM- Paulo Coelho

Cântecul lui Dumnezeu- Bhagavad Gita-partea 2

Imagine: www.pixabay.com