Skip to content

Dușmanii din interiorul nostru- Alchimia Spirituală (With Love 1)

  • by
dusmanii

Dușmanii din interiorul nostru- Alchimia Spirituală

Ce este un viciu și cum scăpăm de el ? Fiecare viciu la început este ca un bulgăre de zăpadă pe care noi singuri îl creștem până ajunge și ne chinuie. La început este ca un bulgăre de zăpadă pe care-l poți ține în palmă. Dar, jucându-te mereu cu el, adăugându-i zăpadă la el, rostogolindu-l, l-am crescut până a ajuns și s-a transformat cât un munte și acum nu te mai lasă să treci mai departe. Astfel și viciul, la început nu a fost decât un mic gând, dar l-ai întreținut, l-ai alimentat și acum te simți strivit de el.

Dușmanii din interiorul nostru

Cu cât dușmanul din noi este mai puternic, cu atât aceasta dovedește că forța noastră este mai mare. Acesta este modul în care trebuie să gândim.

Cât suntem de crispați când luptăm cu noi înșine și câte greutăți întâmpinăm ? În acest moment se dă o bătălie grozavă în noi și această bătălie ne umple de contradicții.

Este adevărat că avem dușmani în interiorul nostru, dar faptul că ei ne sunt dușmani, este vina noastră că nu suntem alchimiști pricepuți pentru a transforma totul.

Pentru ca o persoană să progreseze, el trebuie să fie îmboldit, înțepat, ceea ce-o va obliga să lucreze în adâncime, să se apropie de Ceruri, de Domnul. Dacă toate dorințele i-ar fi satisfăcute, ar rămâne pe loc. Cerul lasă să avem anumite slăbiciuni tocmai ca ele să ne împingă spre munca spirituală, căci ceea ce este în aparență o slăbiciune, este în realitate o forță. Trebuie să punem la muncă slăbicinile noastre, pentru ca ele să ne fie utile.

Este util nu doar pentru dorințe, dar și defecte, vicii, indiferent dacă este vorba de lăcomie, senzualitate, violență, pofte nemăsurate sau vanitate, trebuie să știi cum să le mobilizați pentru ca ele să lucreze alături de voi în direcția pe care a-ți ales-o.

Sunteți toți foarte bogați din moment ce aveți cu toții slăbiciuni. Dar este absolut necesar să știți să le utilizați și să le puneți la lucru. Atunci când veți cunoaște regulile alchimiei spirituale, veți ști cum să transformați și să utilizați chiar și otrăvurile care sunt în voi, adică: ura, furia, invidia, răutatea și altele.

Trebuie să lucrați cu forțele superioare prin rugăciuni, armonie, dragoste, meditație, pentru a ști cum să învingeți toți acei dușmani care se găsesc în interiorul fiecăruia, doar așa veți reuși !

Arborele uman

În mod simbolic, omul reprezintă un arbore cu rădăcini, trunchi, ramuri, frunze, flori și fructe. Majoritatea însă sunt copaci fără fructe, fără flori și chiar fără frunze. Bineînțeles că fiecare ființă poate face ca în ea să înflorească flori, numai că pentru aceasta ea trebuie să creeze, să dețină foarte multe cunoștințe și să sacrifice timp pentru ca aceste flori să se deschidă și să formeze fructe.

Fructele sunt operele diferitelor virtuți. În frunze, flori și fructe putem vedea dragostea, înțelepciunea și adevărul. Frunzele reprezintă înțelepciunea, florile dragostea și fructele adevărul. Cel a cărui conștiință a coborât prea dânc în materie nu mai cunoaște nici lumina, nici căldura, nici viața. El se află în partea grosieră a arborelui, în cele trei corpuri: fizic, astral, mental. Dar mișcarea, căldura, lumina se manifestă numai în frunze, în flori și fructe. Cel ce caută înțelepciunea, dragostea, adevărul, trăiește în frunze, în flori și fructe: în cele trei corpuri superioare.

Rădăcinile sunt cele care pregătesc hrana pentru fructele care se coc în vărful ființei, ele sunt legate de fructe, ele sunt punctul de plecare, iar fructele sunt punctul de sosire. Când fructele s-au pârguit, lucrul rădăcinilor încetează. Fructele, cu semințele lor constituie viitoarele rădăcini și fructe. Plantele cu tuberculi sunt cele care n-au știut să se dezvolte în lumea spirituală, ele au rămas sub pământ.

Piatra filosofală- formula

Frunzele sunt cele care transformă seva brută în seva preparată, tot așa alchimiștii transformă, cu ajutorul pietrei filosofale, toate mtalele în aur. Un alchimist adevărat știe că, în afara elementelor chimice pe care le-a preparat respectând formula exactă, trebuie ca din el să mai emane o forță care să declanșeze procesul specific. Fabricarea pietrei filosofale nu este atât un proces fizic, cât este un proces psihic și spiritual. Cel care dorește să obțină piatra filosofală trebuie să aprofundeze virtuțile și să le realizeze în el însuși, doar în aceste condiții materia îl va asculta.

Care este rolul omului ?

Ființa umană este o sinteză a tot ceea ce există în univers. Multe din stările noastre interioare au forma tigrilor, a mistreților, a crocodililor, a cobrelor, în timp ce altele au forma păsărilor pline de duioșie, de bunătate. O întreagă faună mișună în interiorul nostru.

Animalele se regăsesc în noi prin calitățile sau prin defectele lor. Există chiar persoane care ne amintesc de figura unui animal.

Gândurile corespund lumii înaripate, ele au o analogie cu păsările, în timp ce sentimentele îmbracă un domeniu foarte vast: reptile, patrupede, după cum ne explică Omraam Mikhael Aivanhov prin conferințele sale.

Totuși, care este rolul omului ? Omului îi revine sarcina de a îmblânzi, de a armoniza și de a reâmpăca tot ce se află înăuntrul său, toți dușmanii interiori. Astfel, fiarele vor deveni animale domestice care vor munci pentru el.

Omului îi revine un imens rol în creație și în loc să-și educe dușmanii și fiarele din interiorul lor, ei se comportă ca și ele, se sfâșie și se mănâncă unii pe alții.

Gelozia, ura, furia, toate acestea sunt animale. Sarcina noastră este acum de a le îmblânzi, de a le dresa până a le aduce în stare de a ne servi. Cel ce știe să domesticească fiarele care trăiesc în el poate să se bizuie pe munca lor și prin ele va trăi în belșug.

Dacă omul nu știe să se apere, fiarele vin din când în când și îi sfâșie proprii copii. Aceștia sunt gândurile lui pozitive, sentimentele frumoase, inspirațiile pe care le-a produs. Pentru a le domina trebuie să fii puternic, iar forța nu se obține decât prin puritate și dragoste. Deci, pentru a se face ascultat de dușmanii din interiorul său, omul trebuie să-și sporească în el lumina, puritatea și dragostea, adică să se apropie mai mult de Dumnezeu.

Omul este un rezumat al creației, de aceea el este numit ”microcosmos” sau lumea cea mică prin reflectarea și sinteza ”macrocosmului”, a lumii celei mari, universul. Dacă Cerul este conținut în om, tot în om există și Infernul. Deci, toți dușmanii se află în noi. Depinde de noi ce alegem: să-i îmblânzim și să-i punem în serviciul nostru sau să-i creștem și să ne distrugă !

Citește ci: Cum se manifestă karma- din învățăturile lui Rudolf Steiner

Visele ne dezvăluie destinul-ne arată unde greșim

Secretul ascuns- Totul este posibil prin credință

Imagine: www.pixabay.com

Comments are closed.