Skip to content

Parabolă superbă despre Înțelepciune și Adevăr (With love 1)

  • by
parabola despre intelepciune

Parabola datează din timpurile când femeia nu numai că avea drepturi egale cu bărbatul, dar înţelepciunea ei spirituală era şi foarte respectată…

Parabolă despre Înțelepciune Adevărată

 „Odată ca niciodată, trăia o femeie – o Maestră numită Vidya (tradus din sanscrită, acest nume înseamnă „Cunoaştere”). Ea avea un discipol, al cărui nume era Amrit („nemuritor”). Când discipolul a crescut, Maestra Vidya i-a spus: „Te-ai maturizat, acum poţi să-ţi controlezi gândurile, să-ți stăpâneşti mânia și să-ți gestionezi emoţiile. Mergi şi vezi lumea. Eşti pregătit să găseşti şi să cunoşti sămânţa unică a Adevărului”.

Amrit a întrebat: „Maestră Vidya, îţi sunt recunoscător pentru cuvintele înţelepte şi faptele bune. M-au învăţat multe. Poți să-mi dai măcar un indiciu unde să caut această sămânţă unică a Adevărului”? Maestra Vidya a zâmbit doar, şi i-a răspuns: „Ascultă-ţi Sufletul, îți va șopti direcția corectă”.

Nici nu a apucat să ajungă Amrit într-un oraş mare, că a şi aflat vestea că împăratul țării, convoacă o mare adunare de înţelepţi, unde vor avea loc dezbateri și discuții despre sensul vieții. Câştigătorul urma să primească un premiu împărătesc – o sută de vaci cu coarnele împodobite cu aur. Amrit s-a dus la adunare, sperând că va afla răspunsul la întrebarea lui, unde să găsească grăuntele unic al Adevărului.

Care este sensul vieții ?

Dar la adunare s-a întâmplat ceva neaşteptat. Când înţelepţii au fost întrebaţi: „Care este sensul vieţii?”, fiecare dintre ei a răspuns în felul său. O femeie din grupul de înţelepţi a spus: „Pentru oameni, această lume nu e nimic altceva decât un adăpost temporar. Omul se naşte cu pumnii încleştaţi, încercând să o cucerească. Dar moare cu palmele deschise, fără să ia cu el un singur fir de praf din lume. Sensul vieţii se află în naşterea dorinţelor omului, care-i decid soarta în viaţa de după moarte”.

Un bărbat dintre înţelepți a continuat discuţia: „Dorinţele omului sunt nenumărate ca nisipurile mării. Dar faptele lui sunt rare ca rocile de granit. Faptele omului îi alcătuiesc viaţa. Faptele rele sau bune, îi formează destinul, bun sau rău. Sensul vieţii omeneşti constă în ce face omul în fiecare moment, aici şi acum”.

O altă femeie din grupul de înţelepţi i-a răspuns: „Faptele sunt consecinţa gândurilor omului. Dacă acesta acţionează cu gânduri rele, suferinţa îl urmăreşte aşa cum roata carului se ţine după picioarele boului. Dacă omul acţionează cu gânduri bune, bucuria îl urmează ca umbra soarelui strălucitor. Sensul vieţii omului se ascunde în gândurile sale”.

Discuţia a continuat așa până la miezul zilei. În sfârşit, unul dintre maeştrii vestiţi ai acelor vremuri, recunoscut la curte pentru învăţătura sa, a spus: „Gândurile se dezlănţuie din emoţii aşa cum focul se iscă din trăznet. Omul de ieri este diferit de cel de mâine. Să fii capabil să înveţi din viaţă înseamnă să trăieşti de două ori. Sensul vieţii se află în schimbările care se nasc din osteneală şi griji”.

Totul există în Suflet

Tăcerea s-a aşternut printre înțelepți. Și pentru că niciunul dintre ceilalţi înţelepţi nu a mai spus nimic, Amrit, care stătea printre oamenii de rând, a decis să ia parte la discuţie şi a spus: „Viaţa omului trece ca un vis. Pentru a-i înţelege sensul, trebuie să te trezeşti. Schimbările de la exterior sunt de folos doar dacă vin din lumea interioară a omului. Tot ce există şi ce nu există în această lume este aici – în Sufletul uman. Cunoaşterea acestui Adevăr este sensul vieţii”.

Oamenii de rând s-au bucurat la auzirea acestor cuvinte, iar înţelepţii au dat din cap aprobator, acceptând înţelepciunea cuvintelor care veneau de la acest tânăr necunoscut. Premiul împăratului a fost dat lui Amrit, şi astfel, într-o singură zi, acesta a devenit dintr-o dată bogat şi faimos.

După adunarea înțelepților, Amrit a fost oprit de către maestrul cel vestit care, pînă la acel moment, îşi învinsese toţi adversarii în dezbatere şi care fusese atât de neaşteptat lipsit de victorie de către acest tânăr. L-a întrebat pe Amrit de ce venise în acel ţinut. Şi aflând despre căutarea sa, a grăuntelui unic de Adevăr, s-a bucurat:

 „O, tinere! Eşti nespus de norocos! Astăzi ai câştigat nu numai bogăţie şi faimă, dar şi un prieten adevărat şi un învăţător înţelept – pe mine. Sunt bine cunoscut în acest ţinut. Predau diverse ştiinţe, în care sunt ascunse multe grăunțe ale Adevărului”. După conversaţia cu faimosul învățător, Amrit și-a dorit să devină ucenicul acestuia şi şi-a cheltuit toţi banii învăţând de la el diverse ştiinţe ale lumii.

Cunoașterea Adevărului

În curând, s-a făcut cunoscut drept unul din cei mai buni ucenici, stăpânind multe limbi şi însuşindu-şi toate ştiinţele acelor timpuri. Plin de mândrie pentru ceea ce realizase, Amrit s-a întors la casa Înţelepciunii.

Maestra Vidya era în grădină. Încântat să o vadă, Amrit a început să-i povestească despre călătoriile sale: „Când am părăsit casa Înţelepciunii, s-a întâmplat ceva neaşteptat. În acea zi, împăratul ţării a ţinut o mare adunare cu înţelepţi. M-am dus acolo sperând să primesc un răspuns la întrebarea mea. La adunare aveau loc dezbateri și discuții despre sensul vieții. Mi-am spus părerea şi, deodată, am obţinut premiul împăratesc. Într-o singură zi, am devenit bogat şi faimos. Pentru a cunoaşte grăuntele unic al Adevărului, am hotărât să-mi cheltuiesc toţi banii pe învățătura de la un maestru vestit.

Acum, am dobândit multe cunoștințe, în diferite ştiinţe, şi pot să-ţi vorbesc despre multe grăunțe ale Adevărului în fiecare dintre ele…”

 Şi astfel Amrit a început să spună ce învăţase. Cu toate acestea, Maestra Vidya, ascultând povestea lui Amrit despre realizările sale şi despre cunoștințele dobândite de către acesta, a zâmbit doar şi apoi a spus: „Ţi-ai demonstrat învăţătura. Tot ce ai învățat în lume sunt cunoştințe care vin din minte. Însă asta nu înseamnă că ai găsit şi ai cunoscut grăuntele unic al Adevărului. Multitudinea se naște din Unul. Pentru a pătrunde esenţa Sacrului, ai nevoie de capacitatea de a simţi, şi, de asemenea, de conştientizare şi înţelegere”.

Golul dătător de viață

Maestra Vidya a cules de pe jos un fruct de la copacul cel mai apropiat şi i l-a arătat lui Amrit. „Ai studiat din ce e ţesută lumea materială, dar ai omis să studiezi din ce este alcătuit şi motivul pentru care există totul. Maestra Vidya a împărţit fructul în două. Scoţând sămânţa, a împărţit-o şi pe aceasta în două, arătându-i lui Amrit pulpa dinăuntru seminței.

 „Cu ajutorul minţii, ai cunoscut miezul vizibil al seminței, din care creşte un copac mare. Dar doar prin abilitatea de a simţi poţi cunoaşte nevăzutul, acel gol dătător de viaţă, din care creşte un copac mare. Sămânţa este doar un vas pentru acest gol creator. Golul dătător de viaţă este ţesut din grăuntele unic al Adevărului, din care totul se naşte şi în care totul se va dizolva din nou. Când te-ai pornit pe Cale, aveai deja această cunoaştere.

Datorită ei, ai dobândit bogăţie şi faimă. Dar ai folosit avuţiile pentru minte, pe când bogăţia este dată pentru a înţelege ce este responsabilitatea. Bogăţiile acestei lumi aparţin acestei lumi, în care totul este trecător şi supus morţii. Dacă ai fi folosit avuţiile spre binele oamenilor, ai fi găsit şi cunoscut grăuntele unic al Adevărului, o parte din el aflându-se şi în tine”.

 „Dar ce trebuie să fac?” Amrit a bolborosit agitat. „Nu mai am bogăţii ca să-mi îndrept greşeala”. La care Maestra Vidya a răspuns: „Continuă-ţi drumul din punctul unde te-ai oprit. Continuă-ți drumul, pornind de la experienţa pe care o ai deja. Ai obţinut cunoştințe lumești, pe care oamenii le preţuiesc, şi care-i ajută să perceapă lumea vizibilă. Du-te şi-i învaţă pe oameni aceste cunoştințe şi arată-le nu numai din ce este ţesută lumea vizibilă, dar şi din ce este constituită şi pentru ce există totul”.

Devino tu însuți…

Amrit era surprins: „Cum să le arăt oamenilor ce nu ştiu nici eu însumi?” Maestra Vidya a zâmbit și a răspuns: „Devino acel pe care nu-l cunoşti. Devino tu însuţi, pentru că în tine este o parte din grăuntele unic al Adevărului. Omul este doar un vas pentru Suflet – sursa Esenţei sale. Găseşte-L pe acel Unul şi cunoaște-L. Acesta și este cel mai important lucru. Prin perceperea grăuntelui unic al Adevărului, te vei cunoaşte pe tine însuţi”.

 Amrit a întrebat: „Dar cum să fac asta?” Maestra Vidya a răspuns: „Foloseşte-ţi mintea în beneficiul oamenilor şi câştigă experienţă. Când faptele tale din sentimente, din drag de Adevăr, vor fi mult mai multe decât cuvintele care vin din minte de dragul Ego-ului, atunci vei percepe grăuntele unic al Adevărului”.

„Omului cu inimă bună și gânduri curate i se deschid Cunoștințele tainice.”

Sursa: Cartea AllatRa, descarcă cartea aici gratuit: https://allatra.tv/ro/knigi-anastasii-novykh

Citește și: Schimbă-ți viitorul în 3 pași și împlinește-ți dorințele

Vindecarea Spirituală- 5 pași esențiali

Imagine: www.pixabay.com

Comments are closed.