Skip to content

Sathya Sai Baba- Învățături spirituale pentru evoluția omului (With Love 1)

 • by
sathya sai baba

Sathya Sai Baba- Învățături spirituale pentru evoluția omului

Invațăturile lui Sathya Sai Baba

Învățăturile Lui sunt doar încă o manifestare, pentru condițiile actuale pe Pământ, a Învățăturilor Divine care au fost împărtășite oamenilor de către Dumnezeu prin Mesagerii Lui. Aceste Învățături sunt denumite în sanscrită Sanathana Dharma — Legea Eternă.

Fiecare are destinul său personal (karma) creat în trecut de gândurile și faptele sale, bune sau rele. Prin faptele noastre din prezent, de asemenea noi ne creăm destinul.

Pentru a ieși din abisul suferințelor pământești este nevoie să avem dragoste pentru Dumnezeu și toate ființele, incluzând creativa dragoste — serviciu în slujba altor oameni. Ajutorarea oamenilor, care constă în sprijinirea lor în evoluție, este slujirea lui Dumnezeu.

Cei mai mari inamici ai omului, conducând la acumulare de karma negativă, sunt mintea direcționată greșit și sfera emoțională necontrolată, cu emoții predominant egoiste sau negative.

Omul poate depăși aceste obstacole prin întărirea credinței, prin direcționarea minții către Divinitate și prin practici spirituale care, în primul rând normalizează sfera emoțională și ajută la controlul minții și al conștiinței.

Dar mintea ca atare nu este nicidecum un inamic al omului. Dimpotrivă, mintea este embrionul înțelepciunii (jnana) și trebuie dezvoltată prin toate mijloacele ca o funcție creativă și de analiză a conștiinței.

Curățarea karmică- Invațăturile lui Sathya Sai Baba

Pentru a curăța calea de obstacole karmice, este importantă căința pentru toate nelegiuirile, mici sau mari, comise împotriva oricărei ființe. Prin sincera căință toate păcatele pot fi șterse. Mila lui Dumnezeu acționează. Dacă El vrea să ierte, nimic nu-L poate împiedica… În ciuda păcatelor din trecut, dacă există o profundă părere de rău și dragoste pentru Dumnezeu, atunci toate păcatele sunt șterse și natura omului devine curată.

Temerea că aceasta nu se va întâmpla este o slăbiciune. Dumnezeu are infinită compasiune, caută Dragostea Lui și vei găsi iertarea!”

“Cea mai importantă practică spirituală este căutarea propriilor defecte si slăbiciuni și încercarea de a renunța la ele, apropiindu-ne de Perfecțiune”.

Dobândirea credinței este primul pas. Următorul pas în această direcție este dragostea pentru Dumnezeu. Dar cum pot oamenii avea dragoste pentru Acela pe care nu Îl cunosc încă? Cel nemanifestat se arată El Însuși într-o formă manifestată pentru oameni. Dragostea pentru Cel Manifestat, un Aspect personificat a lui Dumnezeu, este mai accesibilă oamenilor.

Toți oamenii au un singur Dumnezeu-Invațăturile lui Sathya Sai Baba

Ceea ce dezbină oamenii cu adevărat este nivelul de cultură spirituală și nu diferențele de credință.

Nu este posibil să ajungi la Dumnezeu fără a avea o dragoste perfectă, pentru că El Însuși este Dragoste și numai cei asemănători Lui se pot apropia. Principiul de bază al Dragostei este compasiunea pentru toate ființele.

“Fiecare persoană este (potențial) Dumnezeu. Vedeți-l pe Dumnezeu în fiecare. Iubiți-i pe toți ca fiind manifestarea lui Dumnezeu.”

Oamenii diferă prin calitățile “ego”-ului sau “individualității” lor. Prin urmare există suflete decăzute, degradate, cărora le place să facă rău. Ei pot face rău fără nici un motiv. Aceasta este natura lor, ei sunt ca moliile care rod și distrug totul.

Dar până și acești oameni sunt folosiți de Dumnezeu în procesul general de Evoluție al conștiinței. Prin exemplul lor ei ne arată ce ar trebui să evităm și ca urmare, să facem diferența între bine și rău.Omul trebuie să cunoască ambele variante: cum nu ar trebui să fie și cum ar trebui să fie. Fără a cunoaște răul ar fi dificil să cunoaștem binele.

Oamenii răi se osândesc ei înșiși în iad și în suferință în încarnările următoare. Cu toate acestea și lor le este dată o șansă pentru salvare — îndreptarea și căința. Căința este remușcarea conștientă care ajută la eliberarea de vicii.

Păcate și virtuți- Invațăturile lui Sathya Sai Baba

Feriți-vă de următoarele păcate:

 • 1) minciuna,
 • 2) bârfa,
 • 3) calomnia,
 • 4) flecăreala,
 • 5) uciderea,
 • 6) adulterul,
 • 7) furtul,
 • 8) beția,
 • 9) folosirea cărnii ca aliment,
 • 10) obsesia sexuală,
 • 11) furia,
 • 12) lăcomia,
 • 13) atașarea de lucruri lumești,
 • 14) nerăbdarea,
 • 15) ura,
 • 16) egoismul,
 • 17) mândria.

În primul rând renunțați la tendința de a fi invidioși pe succesul altora și la dorința de a face rău. Fiți fericiți dacă alții sunt fericiți! Simpatizați cu cei care sunt în situații grele și doriți-le succesul. Acestea sunt mijloace de cultivare a dragostei pentru Dumnezeu.

Răbdarea este o forță de care oamenii au nevoie! Aceia care doresc să trăiască fericiți ar trebui să facă lucruri bune întotdeauna!

Nu trebuie niciodată să răspundeți cu injurii, trebuie să evitați asta, e spre binele vostru. Încetați toate legăturile cu oamenii care folosesc astfel de cuvinte!

Faptele tuturor oamenilor, bune sau rele, vor avea consecințe care le vor urma întotdeauna. Lăcomia dă naștere la tristețe, mulțumirea e cel mai bun lucru. Nu e fericire mai mare decât mulțumirea. Tendința de a face rău trebuie smulsă din rădăcină! Dacă o lăsați să trăiască, vă va distruge viața!

Pentru greșeli și păcate făcute din neștiință, căiți-vă sincer și încercați să nu repetați greșelile și păcatele din nou. Rugați-vă la Dumnezeu să vă binecuvânteze cu putere și curaj pentru a urma Calea cea Dreaptă.

Nu te îngâmfa când oamenii te laudă! Nu te mâhni când oamenii te critică! Dacă dintre prietenii tăi, unul îl detestă pe celălalt și începe o ceartă, nu pune paie pe foc! Dimpotrivă, încearcă cu dragoste și simpatie să restabilești prietenia lor! În loc de a căuta defectele altora, caută să depistezi defectele tale.

Gândurile devin dorințe

Misiunea finală a omului constă în perceperea Eului Superior care este Atman, Paramatman, Creatorul. Dar în acest scop, eul inferior care se manifestă ca egocentrism și care este creat de minte, trebuie eliminat.

În acest context mintea este o parte a conștiinței capturată de dorințe lumești. Dorințele nu sunt gânduri. Gândurile devin dorințe când acestea se atașează de obiecte materiale. Dorințele îndreptate către obiecte lumești cauzează plăcere și suferință. Însă, dacă o dorință este îndreptată înspre Dumnezeu, aceasta oferă fericire!

Cum se pot elimina stările vicioase ale gândirii care împiedică avansarea? Foarte simplu: nu încercați să le “innăbușiți”, ci gândiți-vă doar la Dumnezeu! Mintea este de așa natură încât trebuie să aibă tot timpul o preocupare, faceți-o să fie preocupată cu Dumnezeu! Și atunci când e preocupată cu Dumnezeu, se va opri. Dacă nu puteți face asta, atunci ocupați-vă mintea cu repetarea numelui lui Dumnezeu, sau dați-i altă activitate folositoare.

Mintea necontrolată este ca un șarpe care are două tendințe: nu merge drept și capturează toate lucrurile pe care le vede. Dar mintea trebuie să fie forțată să meargă drept către Dumnezeu, să fie întoarsă direct către El.

Atunci când gândirea unei persoane care progresează nu trece prin intermediul minții ci prin buddhi, atunci buddhi se cufundă în Dumnezeu pentru a deveni El însuși.

Timpul și nefericirea

“Timpul este cel mai prețios dar în lumea aceasta. Nu pierdeți timpul spunând vorbe aspre sau făcând lucruri rele!… Timpul nu trebuie pierdut! Nu va aștepta pe nimeni… Este imposibil să reîntorci un moment care a fost pierdut, este pierdut definitiv”

“A fi fericit este esențial pentru a-L realiza pe Dumnezeu. Este una dintre marile ieșiri către Dumnezeu. Dacă omul este nefericit, aceasta nu este doar o imperfecțiune. Este una dintre cele mai mari imperfecțiuni! Aceasta este un obstacol în calea realizării de sine! ”

“În cele mai multe cazuri omul e nefericit datorită aspirațiilor sale lumești, atașamentelor și plăcerilor, ei sunt interesați prea mult în ceea ce este lumesc.”

“Pentru a ajuta la eliminarea acestei imperfecţiuni, este necesar să arătăm cât de gravă este această imperfecţiune. Trebuie să ajungem la concluzia că dorinţele lumeşti sunt fără de sfârşit ca şi valurile mării!”

În multe cazuri, motivul pentru suferinţa oamenilor este faptul că doar prin suferinţă Dumnezeu poate să-i convingă de necesitatea întoarcerii în ei înşişi, în adâncimea structurii multidimensionale a organismului, de necesitatea introspecţiei. Fără aceasta, oamenii nu pot scăpa niciodată de suferinţe! Dumnezeu este înlăuntru, în adâncime! El vindecă de acolo!

“Numai atunci când eşti departe de Adevăr suferi şi simţi durere.”

“Aceia care caută Eternul pe calea bhakti (dragoste şi devoţiune pentru Dumnezeu) trebuie să lupte să dobândească următoarele caracteristici: trebuie să stea departe de agitaţie, cruzimi şi de falsitatea acestei lumi şi să practice adevărul, dreptatea, dragostea şi pacea. Aceasta este cu adevărat Calea unui bhakti! ”

”A trăi o viaţă care este plină de bucurii este întradevăr o fericire!… Dacă viaţa este trăită corespunzător, aceasta devine un serviciu permanent pentru Dumnezeu. Sentimentele de “eu” şi “voi” vor dispărea repede, toate urmele ego-ului vor fi distruse.Cu toate acestea, dacă perceperea “eu”-lui dă naştere la mândrie … căderea este inevitabilă!”

În mâinile lui Dumnezeu

A te lăsa în mâinile lui Dumnezeu înseamnă a-i dedica orice gând şi faptă şi a nu aştepta (pentru tine) nimic în schimb. Acţionează fără să aştepţi rezultatele, ci pentru că este datoria ta. Acţiunea este dedicată lui Dumnezeu şi rezultatul Îi aparţine.

Acţiunile făcute în acest fel, fără vreun interes pentru rezultate nu au consecinţe karmice negative. Pentru că în timpul acestor acţiuni egoul nu este hrănit şi stimulat, va dispărea curând.”

Esenţa adevărată a fiecărui om este Oceanul de Conştiinţă al Creatorului. Datoria noastră este să evoluăm până la nivelul de realizare practică (nu numai la nivelul minţii) a acestui adevăr, cu ajutorul sadhana (calea practicii spirituale).

Pe această cale omul trebuie să se transforme dintr-un jiva (suflet individual ataşat de corp şi obiecte materiale), într-un chit (o conştiinţa pură, perfecţionată şi rafinată, la acelaşi nivel cu al Creatorului, identică cu Atman, cu Eul Superior al omului).

Un suflet care avansează pe această Cale capătă la un moment dat abilitatea de a vedea în eoni subtili, în timp ce îi explorează din ce mai mult. Conştiinţa care a pătruns în eoni superiori, învaţă să-L vadă pe Dumnezeu ca Lumină — Foc Viu şi să interacţioneze cu El.

Sursa: https://www.swami-center.org/en/text/sathya-sai-baba/

Te-ar putea interesa și: Idei sacre despre sensul vieții de la Yogananda

Ce Înseamnă Viață Spirituală ? Care este scopul vieții noastre ?

Practica Spirituală ”Piramida”- Cine suntem noi ?

Meditația Qi pentru concentrarea atenției 

Parabola celui mai fericit și mai bogat om

Imagine: www.pixabay.com