Skip to content

Evoluția Sufletului Tău- New 1(The Most Important)

  • by
evolutia sufletului tau

Evoluția Sufletului Tău/ Spiritualitatea cosmică a Revelației Urantia- Byron Belitsos

Evoluția Sufletului Tău- Byron Belitsos

Multe dintre sistemele ezoterice și religioase conțin scântei ale revelației autentice. Evoluția Sufletului Tău afirmă că am fost înzestrați cu o nouă revelație a vremurilor noastre: puțin cunoscuta Cartea Urantia. Conform spuselor autorului acestei analize comparative, relatările despre sine, suflet și spirit din revelația Urantia funcționează individual în coerența lor și în bogăția detaliilor.

Evoluția Sufletului Tău este prima carte care explică cititorului obișnuit această doctrină progresistă, oferind claritate și inspirație pentru aceia care se află pe orice cale.

Belitsos compară învățăturile futuriste ale Cărții Urantia despre modelul tripartit al sistemului sinelui uman față de modelele personalității propuse de diferiți gânditori, variind de la Platon și Sfântul Augustin până la Carl Jung și Ken Wilber. Autorul oferă contextul esențial pentru această discuție, explicând relația textului Urantia cu psihologia științifică și cu religiile lumii, punând un accent special pe creștinism și budism.

Evoluția Sufletului Tău oferă și o introducere în cosmologia, teologia și filosofia învățăturii Urantia și relevă multe dintre afinitățile sale cu teoria integrală contemporană și teologia modernă.

Prin interpretarea clară a Revelației Urantia, autorul oferă un model al sufletului și sinelui uman care urmează a fi testat, examinat și comparat- un adevăr nefinalizat care va fi acceptat ca doctrină. Cititorii acestei cărți vor descoperi o ipoteză plauzibilă despre cum sufletul nostru în evoluție devine un vehicul nemuritor ale adevăratei noastre identități. Aceștia află și despre cum deciziile noastre care creează suflet pot duce la dezvoltarea unei personalități creative, iubitoare, unitare și perfecte, acum și în viața de apoi.

Evoluția Sufletului Tău- Byron Belitsos

A face voia Domnului ?

Sufletul este doar o componentă a unui sistem mai mare al sinelui.

Orice acțiune a noastră este supravegheată, apreciată și îndrumată de ființe iubitoare și Deități. Fiecare dintre noi primește o direcție teatrală blândă, suficientă pentru a ne perfecționa rolul în fiecare scenă din viața noastră, astfel încât să putem avea cea mai bună performanță a noastră în arhiva cosmică vie.

Dorința noastră de a urma instrucțiunile este echivalentul a face voia lui Dumnezeu. Dumnezeu find sursa și destinul a tot ceea ce este bun, frumos și adevărat. Suntem în legătură cu voința Divină atunci când simțim dragoste și recunoștință față de Dumnezeu. Suntem din ce în ce mai inspirați să ne iubim semenii, simțim un îndemn de a face o faptă socială altruistă și, când suntem mișcați, să alegem opțiunea bună, admirabilă sau adevărată, în fiecare decizie de viață.

Orice relație autentică dintre un muritor și alte persoane- umane sau divine- este un scop în sine.

Universul este construit de o minte și dirijat de o personalitate. Fiecare are o personalitate dată de Dumnezeu, care este neschimbătoare. Toți ceilalți factori ai sinelui se schimbă sau cresc, dar personalittaea nu vrea și nu poate.

Evoluția Sufletului Tău: a fi persoane înseamnă…

Persoana este acel atribut al ființei care ne permite să existăm ca suverani în propria noastră sferă de autodeterminare și creativitate, permițându-ne să alegem liber experiențe, să creștem în cunoaștere și virtute și să dezvoltăm un suflet personal. A fi persoane ne permite să recunoaștem și să iubim alte persoane ca egali- în mod spontan.

A fi persoană înseamnă a fi adorabil din fire, atrăgător din cauza ordinului divin; priviți orice copil mic pentru a confirma acel adevăr. Personalitatea este caracteristica centrală a lui Dumnezeu, aceea de a fi spirit pur.

Personalitatea este unică față de Dumnezeu, el nu face deosebire de persoane, dar nici nu le poate adăuga una alteia, căci ele nu sunt însumabile, ele sunt asociabile, dar netotalizabile.

Personalitatea este unul din misterele nepătrunse ale universului. Ea nu poate fi materială sau imaterială. Ea există sau nu există. Nimeni nu poate dezvolta o personalitate, ori este dăruită unei ființe, ori nu este.

Toate persoanele sunt înconjurate de personalitatea individuală a Tatălui. Darul personalității conferă conștientizare de sine și voință liberă creativă fiecărui individ. Atunci când acționează eficient, aceste puteri reflectă originea lor divină.

Semnificația sacră a numărului 7

Diversificarea lui Dumnezeu în 7 spirite Maestru semnifică cele 7 mari suprauniversuri locuibile ce evoluează în spațiu, într-o ordine și interpretare maiestuoasă, ca a Big Bang-ului. Suprauniversurile sunt de fapt superclustere imense din galaxie. Calea Lactee este una dintre aceste aglomerări, cunoscute sub numele de Super-roiul de galaxii din Fecioară. Acestea se rotesc în jurul unui centru Universal sau al Marelui Atrăgător (adică Paradisul), în sensul invers al acelor de ceasornic și este sursa gravitației materiale.

Urantia și finalitarii- Evoluția Sufletului Tău

Fiecare supraunivers conține până la un trilion de planete locuite. Pământul este cunoscut sub numele de ”Urantia”.

Obiectivul nostru este Paradisul, punctul culminant al ascensiunii noastre cerești. Finalizăm călătoria acolo, devenind ființe perfecționate, cunoscute sub numele de finalitari- persoane înălțate și îndumnezeite. Finalitarii sunt cei care au încheiat evoluția lor în Viața de Apoi. Au epuizat toate potențialele cosmice pentru progres personal în fiecare dimensiune a individualității. Sunt suflete de lumină perfecționate, complete în dezvoltarea conștiinței lui Dumnezeu și pline în gama lor de experiență universală și socializare cosmică.

Morontia și credința umană

Substanța energetică cocreată care cuprinde sufletul nostru se numește morontia (tărâmul subtil dintre material și spiritual). Este sufletul emergent și nemuritor destinat să supraviețuiască morții fizice și să înceapă ascensiunea Paradisului.

Sufletul evoluează constant către sporirea controlului spiritual și a dominației divine, stimulând o funcțiune mentală, ale cărei semnificații caută să se coordoneze cu adevăratele valori spirituale.

Crearea sufletului nostru depinde în mare măsură de funcțiaa corectă a credinței. Credința este conștientizarea căutării adevărului și a găsirii adevărului.

Crezul atașează- credința eliberează ! Credința eliberează energie spirituală, astfel încât noi să putem săvârși marea lucrare.

Credința sinceră inspiră și reâmprospătează conștiința. Credința presupune practicarea Regulii de Aur a legii reciprocității: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.

Claritatea gândirii, susținută de o credință din toată inima, ne armonizează cu realitatea cosmică.

A trăi curajos este poarta persoanei care gândește spre spiritualitatea cosmică. Spiritualitatea întărește aptitudinea de a descoperi frumusețea în lucruri, de a recunoaște adevărul din semnificații și de a găsi bunătatea în valori.

Soarele răsare sau apune?

Credința pură răspunde: Soarele răsare întotdeauna, indiferent de momentul zilei. Căci credința ne trezește la lumina strălucitoare a realității cosmice.

Fiecare lucru are timpul său: neliniștea și manifestările de nerăbdare nu te ajută să crești. Tu trebuie să lași să lucreze timpul. Fiecare dintre noi este un erou în devenire în ochii lui Dumnezeu și fiecare moment al vieții noastre este asistat și înregistrat cu dragoste. Nu suntem doar o pereche de ochi prin care Creatorul află despre creația Sa, ci suntem și urechile și mâinile și picioarele sale. Fuziunea cu Dumnezeu este scopul principal al sufletului.

Păcatul și răul

Păcatul este comportamentul unei personalități care rezistă, cu bună-știință, la realitatea cosmică. Răul este o realizare incompletă a realităților universale sau o ajustare defectuoasă la acestea din urmă, însă păcatul este o rezistență intenționată la realitatea divină, o alegere conștientă de a se opune progresului spiritual.

Învățăturile lui Iisus

Învățăturile lui Iisus au fost grosolan denaturate și foarte adesea fals prezentate de-a lungul tuturor veacurilor erei creștine.

O comoară pierdută de evanghelii gnostice a fost descoperită din greșeală, în 1945. Ea conținea celebrele texte Nag Hammadi, treisprezece codice de papirus, din piele, găsite într-un borcan mare sigilat, de către un țăran din Egiptul de Sus.

Gnosticismul a oferit o gamă largă de puncte de vedere alternative asupra sensului vieții și învățăturilor lui Hristos.

În an. 325 d. Hr s-a întrunit Primul Sinod de la Niceea, prin care împăratul roman Constantin a legalizat o nouă ortodoxie, care ne-a oferit versiunile de azi ale creștinismului.

Din aceste texte sacre aflăm despre un cosmos pe mai multe nivele, lumea noastră existând la cel mai scăzut nivel.

Aflăm că dacă ne-am întoarce către lumina divină dinăuntrul nostru, numită pneuma, aceasta ne-ar conduce la o ascensiune, pas cu pas, până la adevărata noastră casă.

Aflăm că umanitatea nu a fost un autor al păcatului, ci mai degrabă, o victimă cosmică. Nu era nevoie ca singurul fiu al lui Dumnezeu să fie sacrificat pentru a salva omenirea de natura sa păcătoasă. Doctrina ispășirii, prin vărsarea de sânge a lui Iisus, a fost în întregime eronată.

Aflăm că iubirea infinită a lui Dumnezeu deține primul loc în natura divină. Această Divinitate plină de compasiune încearcă să ajungă la noi în două moduri: trimițând profesori divini din lumea superioară, direct într-a noastră, al cărui lider era Iisus, și, trimițându-ne un dar, un spirit pur.

Aflăm că Noul Testament este un minunat document creștin, dar care nu reflectă, decât jalnic, religia lui Iisus.

Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul nostru, suntem toți copii ai lui Dumnezeu. Iar scopul final al vieții umane este teoza, un cuvânt grecesc care se traduce ca ”îndumnezeire” sau ”divinizare”.

Citește și 2 New Secretele Întregii Vieți