Ce este adevărul- Puterea Adevarului ( The Best Power )

Ce este adevărul și care este Puterea adevărului ?

ADEVĂRUL este piatra de temelie a oricărui mare caracter. Este loialitate faţă de oamenii potriviţi, aşa cum noi
o vedem; înseamnă să trăim curajos în armonie cu idealurile noastre; adevărul înseamnă întotdeauna putere.

Adevărul sfidează mereu definiţia completă. Ca şi electricitatea, poate fi explicat doar observându-i
manifestarea. Este busola sufletului, paznicul conştiinţei, etalonul adevărului. Adevărul este dezvăluirea idealului; dar este de asemenea şi inspiraţia de a realiza acel ideal, este impulsul constant de a-l trăi.

Ce este adevărul ?

Adevărul este cea mai veche virtute; a existat încă dinaintea omului, înainte ca cineva să o poată înţelege sau accepta. Este imuabil, constant. Legea este eternul adevăr al Naturii – unitatea care întotdeauna produce rezultate identice în condiţii identice. Când un om descoperă un mare adevăr în Natură, acel om are cheia înţelegerii a un milion de fenomene; când acesta îmbrătişează un mare adevăr în materie de etică,el găseşte în acest adevăr cheia către transformarea spirituală.

Pentru om nu există ceva precum „adevărul teoretic”; un adevăr care nu este asimilat în totalitate de mintea şi viaţa
noastră, şi care nu a devenit o parte inseparabilă a existenţei noastre, nu este un real adevăr pentru noi. Dacă noi
cunoaştem adevărul şi nu-l trăim, viaţa noastră este o minciună.

În discurs, persoana care face din Adevăr cuvântul său de ordine este atentă la propriile cuvinte, caută să fie precisă, nici să subestimeze, nici să exagereze. Niciodată nu afirmă ceva de care nu e sigură. Ceea ce spune poartă aura sincerităţii şi eticheta aurului pur. Dacă această persoană te laudă, îi accepţi afirmaţia ca atare, nu e nevoie să rezolvi în minte vreo problemă de aritmetică pentru a-ţi da seama cât din ceea ce spune este adevărat, înainte de a-i accepta afirmaţia.

Cuvântul acestei persoane contează, iar tu îl accepţi ca fiind la fel de important precum obligaţia pe care şi-a facut-o. Eşti convins că indiferent cât îl va costa să-şi verifice şi să-şi îndeplinească promisiunea, o va face. Sinceritatea acestei persoane nu este o tactică. Omul care este sincer doar pentru că „aşa se face”, nu este cu adevărat sincer, este doar diplomat. De obicei, un astfel de om ar renunţa la aparenta-i loialitate faţă de adevăr și ar lucra ore suplimentare pentru diavol, dacă ar putea obține condiţii mai bune.

Ce este adevărul și care este Puterea adevărului ?

Adevărul înseamnă ceea ce crede cineva. Înseamnă să trăim simplu şi onest după propriile credinţe; înseamnă
exteriorizarea credinţei într-o serie de acţiuni. Adevărul este mereu puternic, curajos, îndrăzneţ, şi în acelaşi timp bun, blând, calm şi liniştitor. Există o diferenţă vitală între greşeală şi falsitate. Un om poate greşi şi totuşi să trăiască cu mândrie în acea minciună. Acela ce este nesincer în viaţă ştie adevărul, dar îl neagă. Primul este loial credinţei sale; al doilea este trădător faţă de ceea ce ştie.

Adevărul este „soarele” moralităţii. Şi ca acel mic soare din cer, ne putem ghida după lumina lui, putem trăi în
căldura şi energia lui, chiar dacă vedem doar o mică parte din el şi chiar dacă primim doar o parte microscopică din razele sale.

Adevărul este calea ce trebuie urmată pentru a fi un om moral. Este cea mai scurtă distanţă între un fapt şi exprimarea sa. Fundamentul adevărului trebuie construit în copilărie. Acela este momentul în care părinţii trebuie să le insufle copiilor înclinaţia către adevăr, făcând din acesta atmosfera generală şi constantă a vieţii şi minţii lor.

Puterea Adevărului, în cea mai înaltă, pură şi solemnă fază, se bazează pe patru linii fundamentale de relaţie : dragostea de adevăr, căutarea adevărului, credinţa în adevăr şi munca pentru adevăr.

Ce este adevărul și care este Puterea adevărului ?

Dragostea de adevăr

Dragostea de adevăr este setea „educată” de adevăr, fără teama de a ne asuma riscuri, fără teama de sacrificii, fără
teama că vor fi încălcate teoriile şi credinţele construite într-o viaţă. În faza sa supremă, această atitudine de viaţă este rară, dar dacă individul nu este capabil să trăiască în armonie cu adevărul, doar se va agăţa de el, când l-ar putea avea în întregime. Cu dragostea de adevăr, individul refuză să facă rău, indiferent care i-ar fi câştigul şi indiferent dacă lumea întreagă ar fi de acord cu acest rău. El nu şi-ar sacrifica principiile pentru nimic în lume. Nu s-ar abate nici cu gândul, nici cu fapta de la calea pe care el o consideră dreaptă. Ce contează ce crede lumea, dacă el însuşi nu este de acord cu aceste lucruri?

2. Căutarea adevărului

Nu respectarea întocmai a Adevărului reprezintă căutarea Adevărului; individul trebuie, pe cât posibil, să-şi demonstreze sieşi că a avut dreptate.

Căutarea Adevărului este îngerul progresului, în civilizaţie şi în etică. În timp ce acest lucru ne face să fim neruşinaţi şi agresivi cu propriile vieţi, ne învaţă să fim amabili şi înţelegători cu ceilalţi.

3. Încrederea în adevăr

Încrederea în Adevăr este esenţială pentru o comuniune perfectă cu adevărul. Omul trebuie să aibă încrederea deplină şi siguranţa că adevărul, ordinea şi dreptatea vor triumfa, şi că lucrurile se îndreaptă către un rezultat măreţ,
indiferent cât de tristă şi deprimantă poate părea viaţa de zi cu zi. Niciun succes real, nicio fericire nu poate dura decât dacă este construită pe fundamentul adevărului. Prosperitatea bazată pe minciună, înşelăciune şi uneltire este doar temporară; ea nu are speranţă de trăinicie.

4. Munca pentru adevăr

Efortul pentru interesele şi progresul adevărului sunt o parte necesară adevăratului parteneriat. Daca omul este iubitor de adevăr, dacă încearcă să-l găsească şi dacă are încredere în el, chiar şi atunci când adevărul pare de negăsit, nu se va strădui să-l împărtăşească? Cea mai puternică metodă a omului de a întări puterea adevărului este să-l trăiască el însuşi în fapte şi gânduri, să devină adeptul lui, să-l lase să vorbească în numele lui, cinstind numele adevărului în viaţa şi în munca sa. Lăsaţi-l mai întâi să fie, înainte să facă sau să înveţe pe alţii, pe orice plan al evoluţiei morale.

Adevărul nu înseamnă absenţa viciilor. El este doar sita care separă binele de rău. Adevărul este esenţa virtuţilor vieţii.
Abţinându-ne din a face rău înseamnă a îndepărta buruienile din grădina vieţii noastre. Dar acest lucru trebuie urmat de sădirea seminţelor adevărului pentru a putea obţine florile vieţii autentice. Lucrurilor negative din „Cele Zece Porunci” trebuie adăugate lucrurile pozitive din „Fericiri”. Una condamnă, alta laudă, una interzice, alta inspiră, una accentuează fapta, alta, spiritul din spatele faptei. Adevărul în întregime nu se află în niciuna dintre cele două, ci în amândouă la un loc.
Sursa: ” Puterea adevărului”- William_George_Jordan