Skip to content

46 Afirmații spirituale de Florence Scovel Shinn (With Love )

afirmatii spirituale

Afirmații spirituale de Florence Scovel Shinn

Spirit Infinit, deschide calea spre abundență pentru… Ea este un puternic magnet pentru tot cee ce-i aparține prin drept divin.

Afirmații spirituale de Florence Scovel Shinn

Pătratul vieții: ” Acum zdrobesc și distrug prin cuvântul meu orice înregistrare neadevărată din mintea mea subconștientă. Toate se vor întoarce în colbul neânsemnătății din care s-au născut, căci ele provin din propriile mele închipuiri goale. Acum îmi fac propriile înregistrări prin intermediul lui Hristos dinăuntrul meu- înregistrări de sănătate, bogăție, iubire și exprimare perfectă a Sinelui.”

Spirit Infinit deschide calea către apartamentul potrivit !

Nu pot pierde niciun apel care îmi aprține prin drept divin, mă aflu sub influența harului, nu a legii.

Facă-se voia Ta în această zi. Astăzi este o zi de împliniri, aduc mulțumiri pentru această zi perfectă, miracol va urma după miracol, iar minunile nu vor înceta niciodată. „

Am o muncă perfectă, într-un mod perfect, muncesc perfect pentru o plată perfectă !

Inteligență Infinită, dă-mi casa potrivită, la fel de încântătoare ca aceasta, casa mea prin drept divin. Dacă această casă pe care mi-o doresc este a mea, nu o pot pierde, dar , dacă nu este, dă-mi echivalentul ei.

Pun această situație în mâinile Iubirii și Înțelepciunii Infinite, dacă această călătorie face parte din Planul Divin, o binecuvântez și nu mă mai opun, dar dacă ea nu este conform Planului Divin, aduc mulțumiri că este acum dizolvată și spulberată.

Arunc această povară de lipsuri asupra Hristosului lăuntric, pășesc liberă spre abundență !

Arunc această povară de resentimente asupra lui Hristos din mine și mă eliberez, ca să fiu binevoitoare, armonioasă și fericită.

Nu există despărțire în Mintea Divină, prin urmare, eu nu pot fi despărțită de iubirea și compania care îmi aparțin prin drept divin.

Omul este o idee perfectă în Mintea Divină și se află întotdeauna în locul potrivit pentru el, prin urmare, fratele meu se găsește în locul cu adevărat potrivit pentru el și este protejat divin.

Afirmații spirituale de Florence Scovel Shinn

Spirit Infinit, arată-mi calea, fă-mă să știu dacă există ceva pe care trebuie să-l fac.

Spirit Infinit, deschide calea spre imediata mea sursă, lasă tot ceea ce-mi aparține prin drept divin să-mi aparțină acum, în avalanșe de abundență. Dă-mi o indicație precisă, fă-mă să știu dacă există ceva ce trebuie să fac.

Spirit Infinit deschide calea către slujba potrivită pentru mine.

Neg această pierdere. Nu există pierdere în Mintea Divină, așadar eu nu pot pierde cei două mii dolari care îmi aparțin prin drept divin.

Spirit Infinit, deschide calea ca Planul Divin al vieții mele să se manifeste, fă ca geniul din mine să fie eliberat, fă-mă să văd clar planul perfect.

Spirit Infinit, dă-mi o indicație clară, revelează-mi expresia perfectă a sinelui, arată-mi de care talent să mă folosesc acum.

Spirit Infinit, deschide calea care mă duce la căminul potrivit, prietenul potrivit, slujba potrivită. Aduc mulțumiri pentru că acestea se manifestă prin har, într-un mod perfect.

Dumnezeu este sursa mea infailibilă și sume mari de bani vin la mine rapid, prin har, într-un mod perfect.

Binele meu aparent imposibil se înfăptuiește acum, imprevizibilul se întâmplă acum.

Mulțumită Spiritului meu mă simt la înălțime în orice situație. Sunt conștient de binele meu și culeg roadele oportunităților infinite.

Atrag acum spre mine ceea ce-mi aprține. Puterea mea este puterea lui Dumnezeu și e invincibilă. Ordinea Divină e acum stabilită în mintea, corpul și în afacerile mele. Văd clar și acționez repede, iar așteptările mele cele mai mari se împlinesc în mod miraculos.

Afirmații spirituale de Florence Scovel Shinn

Nu există competiție în planul spiritual. Ceea ce-mi aparține de drept îmi este oferit prin har.

Izgonesc trecutul și trăiesc în clipa minunată de acum, unde mă așteaptă surprize plăcute în fiecare zi.

Nu există oportunități pierdute în Mintea Divină. Când o ușă se închide, o alta se deschide.

Am o slujbă magică dobândită prin căi magice, ofer servicii magice pentru o plată magică.

Geniul din mine e acum eliberat. Îmi împlinesc acum destinul.

Aduc mulțumiri pentru că zidurile Ierihonului se prăbușesc și orice lipsuri, limitări și eșecuri sunt șterse din conștiința mea în numele lui Iisus Hristos.

Mă aflu acum pe calea regală a Succesului, a fericirii și a belșugului, totul se desfășoară pe drumul meu.

Planul Divin al vieții mele prinde acum formă în experiențe concrete, bine definite, care conduc la împlinirea dorinței mele.

Sunt în perfectă armonie cu modul de acționare al legii. Stau deoparte și las Inteligența Infinită să îmi călăuzească drumul spre succes.

Noi câmpuri ale Activității Divine se deschid acum pentru mine. Uși neașteptate se deschid complet, canale neașteptate se eliberează.

Spirit Infinit, deschide calea pentru marea mea prosperitate. Sunt un magnet irezistibil pentru tot ceea ce-mi aparține prin Drept Divin.

Extrag acum din abundență rezerva mea imediată și nesfârșită. Toate căile sunt libere !

Eliberez acum bogățiile dinăuntrul meu. Sunt conectat la o sursă nesfârșită de prosperitate, care vine la mine prin har, în mod perfect.

Binele și milostenia mă vor urma pentru tot restul vieții mele, iar eu voi sălășlui de-a pururi în lăcașul belșugului.

Aduc mulțumiri pentru că milioanele care mi se cuvin prin Drept Divin vin în număr mare și se acumulează prin har, în mod perfect.

Afirmații spirituale de Florence Scovel Shinn

Cheltuiesc bani sub inspirație directă, cu înțelepciune și fără frică, știind că rezerva mea e nesfârșită și imediată. Nu mi-e tamă să cheltuiesc banii, fiindcă Dumnezeu e sursa mea imediată și inepuizabilă.

Sunt inundat acum de fericirea care a fost planificată pentru mine la începuturi. Hambarele mele sunt pline, cupa mea e plnă ochi cu bucurie.

Am parte de surprize plăcute în fiecare zi. Privesc cu încântare la ceea ce mă așteaptă.

Fericirea mea e în mâinile lui Dumnezeu, prin urmare nimeni nu poate să se amestece.

Dorința mea este o idee perfectă în Mintea Divină, incoruptibilă și indestructibilă, iar acum e împlinită, prin har și în mod magic.

Lumina lui Hristos șterge acum orice urmă de frică, de îndoială, de furie sau de resentimente. Iubirea lui Dumnezeu se revarsă prin mine. Văd doar o perfecțiune și atrag către mine ceea ce-mi aparține.

Iert pe toată lumea și toată lumea mă iartă. Porțile se deschid pentru binele meu.

Invoc legea iertării. Mă simt eliberată de greșeli și de consecințele acestora. Sunt sub har, nu sub lege karmică.

Aparențele potrivnice lucrează spre binele meu, căci Dumnezeu folosește fiecare persoană și fiecare situație pentru a-mi aduce împlinirea dorințelor.

Citește și: Cuvântul tău este Bagheta ta magică- Florence S. Shinn 

Calea Magică a Intuiției-Florence S. Shinn

Calea spre iluminare- Fl. Scovel Shinn-rezumat

Puterea Cuvântului Rostit- F. Scovel Shinn